Przejdź do treści

Niemcy: Kraje związkowe zaostrzyły ograniczenia

28/12/2021 09:20 - AKTUALIZACJA 28/12/2021 10:08

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Wszystkie landy zaostrzyły restrykcje od 28 grudnia. Oto Jakie zasady obowiązują w poszczególnych krajach związkowych.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Badenia-Wirtembergia

W Badenii-Wirtembergii surowsze zasady dotyczące prywatnych spotkań, o których zadecydowały rząd federalny i krajów związkowych, weszły w życie już 27 grudnia. Zgodnie z nowymi restrykcjami, prywatne spotkania dozwolone są tylko z maksymalnie dziesięcioma osobami w wieku powyżej 13 lat. Nowe ograniczenie w kontaktach dotyczy także osób zaszczepionych i ozdrowieńców. W gastronomii obowiązuje godzina policyjna od 22:30 i trwa do 5.00 rano. W Sylwestra godzina policyjna rozpocznie się o 1.00 w nocy. Nowe rozporządzenie ma początkowo obowiązywać do 24 stycznia. W pomieszczeniach, w których wymagana jest zakrywanie twarzy, dozwolona jest tylko jedynie maseczka ​​FFP2.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Bawaria

W Bawarii prawie wszystkie środki ochronne przyjęte podczas ostatniej konferencji kanclerza Niemiec z premierami poszczególnych landów już obowiązują. Osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą spotykać się z maksymalnie dwoma osobami z innego gospodarstwa domowego. Jeżeli w spotkaniach biorą udział tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, w pomieszczeniach zamkniętych może przebywać do 50 osób, a na zewnątrz do 200. Ograniczenie nie dfotyczy dzieci poniżej 14. roku życia. Zakaz dotyczący ilości widzów, który wcześniej obowiązywał w przypadku dużych imprez sportowych, będzie miał również zastosowanie do dużych imprez kulturalnych.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Berlin

Od 28 grudnia w Berlinie obowiązują ograniczenia dotyczące kontaktu także dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. W prywatnych spotkaniach może brać udział maksymalnie dziesięć osób zaszczepionych i/lub ozdrowieńców. Dzieci do lat 14. nie są brane pod uwagę. Jeśli w prywatnych imprezach i spotkaniach biorą udział tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, w pomieszczeniach może uczestniczyć do 50 osób, a na zewnątrz do 200. Imprezy kulturalne i sportowe są dozwolone przy zachowaniu ścisłych zasad higieny. Kluby mogą nadal być otwarte, ale nie można w nich tańczyć.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Brandenburgia

W Brandenburgii surowsze przepisy zaczęły obowiązywać także zaszczepionych i ozdrowieńców od 27 grudnia. Podobnie jak w innych landach, także w Brandenburgii, w prywatnych spotkaniach będzie mogło brać udział do 10 osób. Nowe ograniczenia będą obowiązywać tam do 19 stycznia. Jeśli w spotkaniach biorą udział osoby niezaszczepione: tylko dwie osoby z innego gospodarstwa domowego mogą uczestniczyć w prywatnych spotkaniach we własnym gospodarstwie domowym. Organizacja dużych wydarzeń już jest zabroniona, jeśli zgromadzi się na nich więcej niż 1000 osób. Należy przypomnieć, że w Brandenburgii obowiązuje godzina policyjna dla osób niezaszczepionych w hotspotach, czyli powiatach o najwyższym wskaźniku zachorowalności.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Brema

W Bremie nowe ograniczenia dotyczące kontaktów także dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców zaczęły obowiązywać od 28 grudnia. Burmistrz Andreas Bovenschulte (SPD) odmówił zastosowania nowej restrykcji dot. prywatnych spotkań na czas Bożego Narodzenia. „Nie można było oczekiwać, że ludzie zmienią swoje plany dotyczące świąt w tak krótkim czasie” powiedział. Spotkania, w których biorą udział osoby niezaszczepione ograniczają się już do jednego gospodarstwa domowego plus dwie inne osoby. Dozwolone są duże imprezy z udziałem do 5000 osób w środku i do 15 000 osób na świeżym powietrzu, ale wydarzenia z udziałem ponad 1000 osób powinny odbywać się bez publiczności. 

UWAGA!

Od 1 stycznia w środkach transportu zacznie obowiązywać maseczka FFP2.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Hamburg

W Hamburgu już w Boże Narodzenie obowiązywały znacznie surowsze przepisy. Począwszy od Wigilii, ograniczenia kontaktu dotyczą również osób zaszczepionych i ozdrowieńców, godzina policyjna w restauracjach, zakaz tańców oraz surowe zasady sylwestrowe. Od 24 grudnia maksymalnie dziesięć osób, które zostały zaszczepione lub wyzdrowiały, może spotykać się prywatnie. 

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Hesja

Od 28 grudnia w Hesji może spotkać się publicznie do 10 osób. W przypadku osób niezaszczepionych obowiązują surowsze zasady (jedno gospodarstwo domowe plus maksymalnie dwie osoby z innego gospodarstwa domowego). Jednak podczas spotkań prywatnych, władze Hesji nadal zalecają podtrzymanie surowszych ograniczeń w kontaktach. Na terenie całego kraju związkowego obowiązuje zakaz tańca. Górna granica wszystkich imprez halowych i plenerowych w Hesji to już 250 uczestników.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Meklemburgia-Pomorze Przednie

24 grudnia Meklemburgia-Pomorze Przednie zaostrzyła ograniczenia dotyczące kontaktów. Dzieje się tak, ponieważ wiele osób w tym landzie wciąż nie jest zaszczepionych, liczba infekcji jest wysoka, a szpitale są mocno obciążone. Od 27 grudnia w całym kraju związkowym zostały zamknięte kina, teatry, kryte place zabaw, szkoły tańca i wesołe miasteczka. Imprezy sportowe z udziałem publiczności oraz imprezy zamknięte w restauracjach są zabronione.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Dolna Saksonia

Rząd Dolnej Saksonii wprowadził zaostrzone ograniczenia dotyczące kontaktów bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia. W związku z tym od 27 grudnia, podobnie jak w innych landach, tylko dziesięć zaszczepionych lub ozdrowieńców może spotykać się prywatnie – zarówno na zewnątrz, jak i w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku osób niezaszczepionych obowiązuje tutaj również następująca zasada: 1 gospodarstwo domowe może spotykać się tylko z 2 osobami z innego. Ponadto przedłużony zostaje tzw. odpoczynek świąteczny do 15 stycznia, wcześniej powinien był kończyć się 2 stycznia. Kluby i dyskoteki pozostają zamknięte, większe uroczystości jest zabronionych. Nie jest jasne, jak będzie wyglądało wznowienie nauki w szkołach po feriach świątecznych 10 stycznia

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Nadrenia Północna-Westfalia

W NRW kluby i dyskoteki już są od dawna zamknięte. Ograniczenia kontaktu do jednego gospodarstwa plus dwie osoby dla osób nieszczepionych już obowiązuje. Ograniczenia dotyczące kontaktu dla wszystkich na podstawie uchwały federalnej zaczęło obowiązywać od dzisiaj, tj. 28 grudnia. Prywatne spotkania są dozwolone tylko z maksymalnie dziesięcioma osobami. 

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Nadrenia-Palatynat

W przeddzień Wigilii w Nadrenii-Palatynacie weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące walki z koronawirusem. Od 23 grudnia widzowie zostali wykluczeni z ważnych wydarzeń. Ograniczenie kontaktu do maksymalnie dziesięciu osób zaczęło obowiązywać od 28 grudnia.  W przypadku osób niezaszczepionych obowiązuje tutaj również następująca zasada: 1 gospodarstwo domowe może spotykać się tylko z 2 osobami z innego.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Kraj Saary

W Kraju Saary od 28 grudnia ograniczenia dotyczące kontaktu zaczęły obowiązywać również tych, którzy wyzdrowieli i zostali zaszczepieni. Ostatnio w Kraju Saary nie było już żadnych ograniczeń w kontaktach z osobami zaszczepionymi lub rekonwalescentami. Od 23 grudnia weszła w życie regulacja, zgodnie z którą osoby nieszczepione mogą spotykać się z osobami z własnego gospodarstwa domowego i maksymalnie 2 innymi osobami. Dyskoteki i kluby zostały już zamknięte.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Saksonia

W Saksonii, ze względu na dużą liczbę infekcji, ograniczenia dotyczące kontaktu obowiązują od 19 listopada. Od dzisiaj weszły w życie pewne zaostrzenia, w tym wymóg stosowania masek FFP2. Trzeba będzie je nosić w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej oraz w niektórych punktach usługowych. Maksymalnie 20 osób zaszczepionych i/lub ozdrowieńców i/lub z negatywnym wynikiem testu może uczestniczyć w pogrzebach. Nocna godzina policyjna, która obowiązuje od listopada dla hotspotów, będzie nadal kontynuowana.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Saksonia-Anhalt

Od 23 grudnia w Saksonii-Anhalt nie wolno otwierać klubów i dyskotek. Osoby zaszczepione i ozdriowieńcy mogą spotykać się maksymalnie w dziesięciu osób. W przypadku osób, które nie zostały zaszczepione, osoby z jednego gospodarstwa domowego mogą spotkać się z maksymalnie 2 innymi osobami. Premier Reiner Haseloff (CDU) nie wykluczył jednak wprowadzenia dalszych restrykcji.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Szlezwik-Holsztyn

Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby infekcji, od 28 grudnia ograniczenia w kontaktach zaczęłyobowiązywać również i w tym landzie. Istnieją również plany wprowadzenia dalszych ograniczeń dla klubów i dyskotek. Ma w nich zacząć obowiązywać zasada 2G-plus, dla których oprócz dowodu szczepienia lub wyzdrowienia, będzie trzeba przedstawić ujemny wynik testu.

Nowe restrykcje w poszczególnych landach: Turyngia

W Turyngii surowsze ograniczenia dotyczące kontaktów weszły w życie 28 grudnia. Zaszczepieni i ozdrowieńcy od dzisiaj mogą spotkać się z maksymalnie dziesięcioma osobami. Zaostrzone ograniczenia dotyczące kontaktu dla osób zaszczepionych i nieszczepionych weszły już w życie w obowiązującym rozporządzeniu. Turyngia przedłuża również ferie świąteczne do 4 stycznia 2022 roku, po czym wprowadza tam nauczanie na odległość.

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub