Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Nowy wniosek o wydanie przez Konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego

Nowy wniosek o wydanie przez Konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego

19/07/2019 16:40
Od 19 lipca 2019 obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie przez Konsula RP paszportu lub paszportu tymczasowego. W formularzu podamy mniej danych niż dotychczas.
W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. dokumentów paszportowych (Dz. U. z dn. 15 lipca 2019, poz. 1313) od dnia 19 lipca br. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie przez Konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego.
Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych ma na celu dostosowanie wniosków do zmian, jakie wprowadziła ustawa wdrażająca RODO.

Najważniejsze zmiany:

  1. Nowy formularz nie będzie zawierał danych osoby do kontaktu.
  2. Zamiast adresu zameldowania podajemy adres do korespondencji.
  3. Organ sam potwierdzi fakt posiadania obywatelstwa polskiego.
  4. We wniosku nie trzeba już podawać danych dotyczących naszego rysopisu, ponieważ potwierdzenie wizerunku odbędzie się na podstawie fotografii.
  5. Pojawiła się nowa rubryka na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te można podawać opcjonalnie w przypadku wnioskowania o powiadomienie o możliwości odbioru dokumentu.
  6. Wniosek będzie zawierał pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub ich zatajenie.
  7. Zrezygnowano z obowiązku określania rysopisu i informacji o znakach szczególnych wnioskodawcy.

Niewielkie zmiany dotyczą również dołączanej do wniosku fotografii. Nowe przepisy wprowadzają wymóg równomiernego oświetlenia, widoczności brwi osoby przedstawionej na zdjęciu, zachowania symetrii w pionie wizerunku twarzy

UWAGA! Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.