Przejdź do treści

Polska poluzowała obostrzenia w kraju i na granicy: Oto, co się zmieniło od 11 lutego 2022 roku

12/02/2022 07:36 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:22

Obostrzenia przy wjeździe do Polski zostały poluzowane. Wjazd do Polski – nowe zasady. Od 11 lutego 2022 roku obowiązują zmienione zasady dotyczące kwarantanny wjazdowej. Ponadto na terenie Polski przestała obowiązywać tzw. kwarantanna z kontaktu. Oznacza to, że sam kontakt  z osobą zakażoną koronawirusem nie jest już podstawa do nałożenia kwarantanny.

Obostrzenia przy wjeździe do Polski – wjazd do Polski -zasady obowiązujące od 11 lutego 2022 roku

Od 11 lutego, niezależnie od kierunku przylotu bądź przyjazdu do Polski, kwarantanna wjazdowa co do zasady trwa 7 dni. Łatwo jednak jest uzyskanie zwolenienie z niej. Szereg osób nie podlega obowiązkowi kwarantanny i wykonywania testów. Czytaj dalej poniżej

>>>Wjazd do Niemiec w lutym 2022 – obostrzenia na granicy i na terenie kraju

Jeśli kwarantanna po przekroczeniu granicy została nałożona przed 11 lutego, jej długość nie zostanie skrócona.

Jest możliwość zwolnienia z kwarantanny, dzięki wykonaniu testu w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy, dla osób niezaszczepionych przyjeżdżających z:

 • państw należących do strefy Schengen,
 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino lub Państwa Watykańskiego,
 • Turcji.

Osoby przyjeżdżające ze strefy UE/Schengen, które są posiadaczami Unijnego Certyfikatu Covid, są zwolnione z kwarantanny wjazdowej i nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu.

Osoby przyjeżdżające spoza UE/Schengen nadal muszą okazać wynik testu diagnostycznego wykonanego od 24 h przed lub do 3 h po przylocie. Jego negatywny wynik wraz ze spełnieniem warunków wskazanych w rozporządzeniu (m.in. posiadanie Unijnego Certyfikatu Covid), będzie skutkował zwolnieniem z kwarantanny.

Obowiązek wykonania testu nie dotyczy osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5, 6 i 20:

 • dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia;
 • wszystkie osoby gwarantujące zachowanie ciągłości tzw. „łańcucha dostaw” wymienione enumeratywnie w katalogu objętym par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (tj. m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów etc…);  
 • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;             
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz opiekunowie tych osób.

Zlikwidowana została kwarantanna z kontaktu

Od 11 lutego zlikwidowana zostaje tzw. „kwarantanna z kontaktu”. Innymi słowy sam kontakt z osobą chorą nie będzie już podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny.

Jednak jeśli wiesz, że miałeś/łaś kontakt z osobą chorą – unikaj kontaktu z innymi w miarę możliwości i monitoruj swój stan zdrowia. Pamiętaj również o przestrzeganiu zasad dotyczących noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowaniu odpowiedniego dystansu.

Kwarantanna dla współdomowników – zmiany od 15 lutego

Od 15 lutego:

 • jeśli mieszkasz z osobą chorą na COVID-19, Twoja kwarantanna trwa tyle czasu, ile izolacja tej osoby.
 • jeśli zakończyłeś izolację lub hospitalizację nie zostaniesz objęty kwarantanną z powodu zamieszkiwania z domownikiem objętym izolacją przez 30 dni od zakończenia Twojej choroby.

Ważne! Do 15 lutego kwarantanna z tytuły mieszkania z chorym na COVID-19 nie będzie skrócona.

Jeśli z powodu mieszkania z osobą zakażoną objęto cię kwarantanną przed 15.02., odbywasz ją na dotychczasowych zasadach (czyli okres izolacji osoby chorej plus 7 dni).

 • Jeśli jesteś zaszczepiony/a, może wykonać test. Jeśli wynik będzie negatywny, zakończysz kwarantannę.
 • Jeśli nie jesteś zaszczepiony/a, możesz zrobić test dopiero po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkasz lub dokończyć kwarantannę.

Izolacja

Od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni. Bez zmian pozostają rozwiązania dla medyków i osób pracujących w służbach – sprawdź.

Zaświadczenie o powrocie do zdrowia

Jeśli miałeś pozytywny wynik szybkiego testu antygenowego, możesz ubiegać się o wydanie zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. Jest ono wydawane najwcześniej 11 dni (od 15 lutego 8 dni) po dacie testu, a jego ważność wynosi nie więcej niż 180 dni od dnia uzyskania pierwszego pozytywnego wyniku testu antygenowego.

Zaświadczenie to w Polsce jest traktowane na równi z Unijnym Certyfikatem COVID-19, jednak nie uprawnia Cię do przekroczenia granicy.

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub