Odpowiedzą przed sądem za pranie brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami. Akt oskarżenia obejmuje swoim zakresem 10 oskarżonych. Co prokuratura zarzuciła oskarżonym Głównemu oskarżonemu Piotrowi D. przedstawiono zarzut kierowania … Continue reading Odpowiedzą przed sądem za pranie brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu paliwami