Przejdź do treści

Oświadczenie Ambasady RP w Berlinie ws. publikacji niemieckich mediów nt. afrykańskiego pomoru świń

01/03/2018 09:19

W ostatnim czasie pojawiły się w niemieckich mediach liczne publikacje mówiące o zagrożeniu wystąpienia na terytorium Niemiec afrykańskiego pomoru świń spowodowanego sprzedażą w sieci sklepów Lidl polskich produktów wieprzowych. Z przykrością należy stwierdzić, że tezy zawarte w tych publikacjach nie odpowiadają prawdzie i wprowadzają niemiecką opinię publiczną w błąd.

 

 

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej podlega tym samym regulacjom prawnym w zakresie bezpieczeństwa żywności co Niemcy.

Zgodnie z nimi, świnie, które są przemieszczane między innymi do rzeźni w celu uboju z obszarów gdzie występuje ASF u dzików, są poddawane badaniom laboratoryjnym, aby wykluczyć chorobę, a następnie na 24h przed wywozem z gospodarstwa badaniu klinicznemu wraz z pomiarem wew. temperatury ciała. Po przyjeździe do zakładu ubojowego, świnie poddawane są kolejnemu badaniu klinicznemu, a następnie po uboju ich tusze badaniu poubojowemu w celu wykluczenia jakichkolwiek zmian mogących stanowić zagrożenie ASF.  Wszystkie te czynności wykonywane są przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Polskie władze i służby weterynaryjne mają pełną świadomość, że Polska stanowi zewnętrzną granicę UE i dlatego z całą stanowczością podejmuje wszelkie możliwe działania zmierzające do nierozprzestrzeniania się wirusa ASF na kraje sąsiednie. Stąd też wdrażane są ostrzejsze niż obowiązujące w UE przepisy restrykcyjne.

Polska przyjęła dodatkowe środki kontroli stanu zdrowia świń  przemieszczanych na całym terytorium kraju. Polegają one na wykonywaniu badania klinicznego świń przed opuszczeniem przez nie jakiegokolwiek gospodarstwa wraz wydaniem urzędowego świadectwa zdrowia w obrocie krajowym.

Ponadto Polska wdrożyła w 2016 r. nowe, znacznie ściślejsze niż wymagane przez przepisy UE, zasady identyfikacji i rejestracji świń. W obszarach na których występuje ASF, uregulowanych w przepisach UE, każda zmiana stanu liczbowego świń w gospodarstwie musi być zgłoszona do Centralnej Bazy Danych Zwierząt w ciągu 24h od jej zaistnienia, a w pozostałej części kraju w ciągu 7 dni.

Dodatkowo, świnie urodzone w gospodarstwie, muszą być oznakowane najpóźniej 30 dni od urodzenia i zawsze przed ich przemieszczeniem ze stada.

Ponadto na całym terytorium Polski wdrożony jest system „traceability” zarówno w stosunku do świń, jak i mięsa i produktów pozyskanych z tych zwierząt, pozwalający na śledzenie wstecz drogi produktu z „półki sklepowej” aż do gospodarstw pochodzenia zwierząt.

W Polsce prowadzony jest również bardzo intensywny monitoring dzików, zarówno padłych (w całej Polsce), jak i odstrzelonych w obszarach występowania zagrożenia ASF.

W 2017 r. takich badań wykonano 180 000 u świń i 25 000 u dzików.

Brak dziennikarskiej rzetelności, wnikliwej analizy faktów i obowiązujących w UE procedur spowodował formułowanie krzywdzących tezy o rzekomym zagrożeniu płynącym ze sprzedaży w Niemczech polskich produktów wieprzowych, pochodzących z legalnego handlu mięsem i jego wyrobami.

Tak nieprofesjonalnie formułowana krytyka i podważanie obowiązującego w UE systemu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, powoduje duże zaniepokojenie i dezinformację wśród konsumentów oraz producentów świń, co może podważać zaufanie do jakości żywności produkowanej w całej Unii Europejskiej, jak i do unijnych służb weterynaryjnych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie

AKTUALIZACJA 28/02/2018 11:26