Przejdź do treści

Piotr Semka wspominał z Polonią Jana Olszewskiego

06/03/2019 17:27

W Lubece i Hamburgu 3.03. br. odbyły się spotkania ze znanym dziennikarzem, publicystą i komentatorem Piotrem Semką, który mówił o życiu i działalności zmarłego niedawno premiera Jana Olszewskiego. Spotkania zostały przygotowane przy współpracy z ośrodkami Polskiej Misji Katolickiej i miały miejsce po Mszach św. odprawianych w języku polskim.

Redaktor Semka mówił o zaangażowaniu J. Olszewskiego w działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach, walce w Powstaniu Warszawskim, o roli obrońcy w powojennych procesach politycznych. Największym echem odbił się proces zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, w którym Jan Olszewski występował jako oskarżyciel posiłkowy. Wiele miejsca prelegent poświęcił także na przypomnienie wkładu J. Olszewskiego w tworzenie opozycji niepodległościowej i wolnych związków zawodowych, m. in. zgłoszenie postulatu powołania jednej, silnej struktury związkowej o masowym charakterze. Ostatnia część wspomnień została poświęcona na okres piastowania przez Jana Olszewskiego stanowiska premiera rządu RP (grudzień 1991-czerwiec 1992). Piotr Semka przedstawił z perspektywy dziennikarza i bliskiego obserwatora tamtych wydarzeń szereg działań jego gabinetu, np. zdecydowane poparcie dla wstąpienia Polski do NATO czy też czynny sprzeciw wobec zagrożenia wpływami rosyjskimi w Polsce. Projekt kompleksowej lustracji i ujawnienie listy tajnych współpracowników SB piastujących wysokie funkcje publiczne był bezpośrednią przyczyną odwołania jego rządu.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl