Przejdź do treści

Podróż do Polski z Niemiec: Obostrzenia obowiązujące w październiku 2021 roku

08/10/2021 10:36
Podróż do Polski z Niemiec

Fot. slaski.strazgraniczna.pl

Podróż do Polski z Niemiec: Zasady dotyczące testów i kwarantanny przy wjeździe do Polski obowiązujące w październiku 2021 roku.

Polska przedłużyła dotychczasowe regulacje graniczne do końca października 2021 r. Oznacza to, że dotychczasowe zasady przekraczania granicy DO Polski pozostają bez zmian przez kolejny miesiąc.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 1754) [https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1754]

Podróż do Polski z Niemiec

(lub innego kraju strefy Schengen) zasady:

 • osoby przekraczające granicę RP samolotem przed odprawą są zobowiązane wypełnić elektroniczną Kartę Lokalizacji Podróżnego, a w przypadku braku takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.
 • dotyczy podróżujących wszystkimi środkami transportu – transport zbiorowy i indywidualny, także piesze przekraczanie granicy;
 • obowiązkowa kwarantanna dla przekraczających granicę w celu udania się do miejsca zamieszkania lub pobytu w RP (patrz poniżej: Zwolnienie z kwarantanny na podstawie testu, certyfikatu szczepienia lub zaświadczenia o byciu ozdrowieńcem)
 • osoby przekraczające granicę w innym celu niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu: obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Rodzaj testu: PCR (molekularny) lub antygenowy. Wynik testu w języku polskim lub angielskim;
 • negatywny wynik testu konieczny zawsze przy podróży drogą powietrzną (chyba, że przedstawi się zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną do obrotu na terenie UE) .​​​​​​

 ► zwolnienie z kwarantanny: 

 • negatywny wynik testu jw.;
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionka dopuszczoną do obrotu na terenie UE – na podstawie zaświadczenia o wykonaniu pełnego szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19;
 • osoby, które udokumentują, że zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy RP;
 • dzieci do ukończenia 12. roku życia, które przekraczają granicę Rzeczypospolitej Polskiej z rodzicem, który posiada negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 albo jest zaszczepiony przeciwko COVID-19;
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podróżujący SPOZA strefy Schengen:

 • każdy z podróżujących, niezależnie od celu wjazdu do RP, zostanie skierowany na kwarantannę;
 • z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny;
 • z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski zwolnione są jednak osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Osoby takie mogą zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny wykonując test po powrocie w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy z terytorium państwa, które uzgodniło z Polską szczególne zasady przepływu osób. Listę takich krajów publikuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

► Koronawirus – pytania i odpowiedzi

► Koronawirus – aktualne zasady i ograniczenia

► Szczepienia i testy zwalnianiające z kwarantanny przy wjeździe do Polski

► Infolinia Komendy Głównej Straży Granicznej: +48 22 500 40 00

► Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590

► Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid): 698 107 933

Źródło: Gov.pl

AKTUALIZACJA 09/12/2021 11:47