Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Polacy nadal masowo emigrują. Nowe dane GUS

Polacy nadal masowo emigrują. Nowe dane GUS

wyjazd11Nadal rośnie liczba Polaków przybywających do Niemiec. Główny Urząd statystyczny opublikował nowe dane.

Rośnie liczba polskich emigrantów. Główny Urząd Statyczny szacuje, że w końcu 2015 r. poza granicami Polski przebywało czasowo ok. 2397 tys. mieszkańców naszego kraju, czyli o 77 tys. (3,3 proc.) więcej niż w 2014 r. W Europie w 2015 r. przebywało około 2098 tys. osób, przy czym zdecydowana większość – ok. 1983 tys. – w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 82 tys. w stosunku do 2014 roku.

Polacy najczęściej wyjeżdżają do Niemiec i Wielkiej Brytanii
W przypadku Niemiec liczba ta wzrosła o 41 tys., czyli prawie o 7 proc. Pełne otwarcie niemieckiego rynku pracy, sąsiedztwo z Polską, niska stopa bezrobocia w Niemczech (w grudniu 2015 r. – 4,4 proc.) sprawiają, że Polacy coraz chętniej wyjeżdżają do tego kraju – wskazuje GUS.

W Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost liczby Polaków o 35 tys. (5,1 proc.).

Imigrantów z Polski przybyło także w Belgii, Holandii, Szwecji, Austrii, Danii oraz Francji, aczkolwiek w tych krajach UE wzrost był niewielki.

Spośród krajów europejskich nienależących do UE ulubioną metą emigracyjną Polaków w 2015 r. była Norwegia, do której przybyło 84 tys. osób znad Wisły.

Spadek liczby emigrantów z Polski w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Hiszpanii (o 6,3 proc.) i Grecji (o 11 proc.), czyli w krajach o wysokiej stopie bezrobocia (w grudniu 2015 r. w Hiszpanii stopa bezrobocia wynosiła 20,8 proc., w Grecji zaś 24,2 proc.). Nieco mniej Polaków przebywało również w Irlandii (spadek o 1,8 proc.).
GUS zaznacza, że wyniki szacunku powinny być traktowane jako przybliżone ze względu na różne systemy ewidencjonowania przepływów migracyjnych istniejące w poszczególnych krajach oraz różną dostępność danych o migracjach.

Dane krajów przyjmujących, prezentujące liczbę Polaków lub osób urodzonych w Polsce obejmują również te osoby, które wyemigrowały z Polski na stałe i nie są objęte powyższym szacunkiem. Poza tym, poszczególne kraje przy opracowywaniu statystyk dotyczących migracji często uwzględniają różne okresy przebywania jako kryterium zaliczania osoby do imigrantów. Wiele z nich stosuje kryterium jednego roku i nie prowadzi lub nie publikuje statystyk migracji krótkookresowych.

oprac. na podst. PAP