Przejdź do treści

Polska: Bezrobocie we wrześniu najniższe od 30 lat

11/10/2019 15:46

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia wyniosła na koniec września 2019 roku 5,1 proc. Jest to spadek o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia. Poziom bezrobocia jest najniższy od 30 lat.

Praca
Ze wstępnych danych resortu wynika, że liczba bezrobotnych w końcu września 2019 roku wyniosła 852,4 tys. osób.

  • w porównaniu do końca sierpnia 2019 roku spadła o 13,7 tys. osób tj. o 1,5 proc.
    w analogicznym okresie ubiegłego roku (wrzesień 2018 – sierpień 2018) liczba osób bezrobotnych spadła o 11,2 tys. osób (o 1,2 proc.).
  • liczba bezrobotnych w końcu września tego roku była o 95 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 10 proc.).

Szacowana przez resort stopa bezrobocia wyniosła we wrześniu tego roku 5,1 proc. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca zanotowano spadek o 0,1 punktu procentowego. – We wrześniu zanotowano silniejszy spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do ubiegłego roku, a także utrzymał się trend spadkowy stopy bezrobocia w Polsce. Cieszymy się z coraz lepszej kondycji rynku pracy oraz z faktu, że korzysta z tego coraz więcej osób – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Czytaj dalej pod zdjęciem

 

Mniej bezrobotnych w 14 województwach
Spadek liczby bezrobotnych we wrześniu odnotowano aż w 14 województwach, przy czym największy odnotowany został w czterech województwach:

wielkopolskim – o 2,3 proc. (spadek o 1 tys. osób),
łódzkim – o 2,1 proc. (1,2 tys.),
opolskim – o 2,1 proc. (0,4 tys.)
lubuskim – o 2 proc. (0,4 tys.).
Nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych zanotowano jedynie w województwach pomorskim (wzrost o 0,2 proc., tj. o 77 osób) i zachodniopomorskim (o 0,1 proc., tj. o 30 osób).

Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 2,8 proc.) nadal utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (8,5 proc.). Przy czym w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim wskaźnik bezrobocia obniżył się o 0,2 punktów procentowych, a w 9 województwach spadek wyniósł 0,1 punktów procentowych. Zmian nie zanotowano w województwach pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Wzrost liczby ofert pracy w urzędach pracy
Według wstępnych danych wojewódzkich urzędów pracy, liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy wyniosła 109,2 tys. – to wzrost o 0,4 tys., tj. 0,4 proc. w porównaniu do sierpnia.

Wzrost liczby wolnych miejsc zanotowano w 11 województwach i oscylował w przedziale od 0,1 proc. w województwie podkarpackim (wzrost o 3 oferty) do 15,9 proc. w województwie świętokrzyskim (o 0,3 tys. ofert). W pozostałych województwach nastąpił spadek liczby ofert w przedziale od 4,5 proc. w zachodniopomorskim (spadek o 0,3 tys. ofert) do 18,4 proc. w województwie dolnośląskim (o 2,5 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – www.gov.pl/web/rodzina/, „Bezrobocie we wrześniu najniższe od 30 lat”, 07.10.2019