Przejdź do treści

Polska i Niemcy razem w agendzie cyfrowej

02/06/2017 07:03

Zagadnienia szeroko pojętej agendy cyfrowej były przedmiotem rozmów i dyskusji z partnerami niemieckimi w trakcie wizyty Sekretarza Stanu w Ministerstwie cyfryzacji RP/ Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego Krzysztofa Szuberta w Berlinie, w dniach 30-31 maja.

Źródło zdjęcia: www.berlin.msz.gov.pl

Minister Szubert wziął udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji „Connected Citizens Summit 2017” organizowanej przez Politico i Die Welt. Odbył również spotkanie ze swoim odpowiednikiem w Federalnym Ministerstwie transportu i infrastruktury cyfrowej Niemiec Rainerem Bomba, w czasie którego nakreślono perspektywy dalszej współpracy Polski i Niemiec w obszarze agendy cyfrowej.

Funkcja Pełnomocnika Rządu RP do spraw Jednolitego Rynku Cyfrowego ustanowiona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. Do zadań Pełnomocnika należą:

  • analiza istniejących barier ograniczających urzeczywistnienie zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego, w tym ograniczających rozwój usług realizowanych online, i przedstawianie propozycji ich zniesienia;
  • opracowywanie kierunków rozwoju gospodarki elektronicznej, spójnej z zasadami Jednolitego Rynku Cyfrowego;
  • opracowywanie rozwiązań prawnych lub organizacyjnych zmierzających do urzeczywistnienia zasad Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz ich monitorowanie;
  • inicjowanie i prowadzenie współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w celu wypracowania przedsięwzięć w zakresie wspólnego rynku usług realizowanych online.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl, „Polska i Niemcy razem w agendzie cyfrowej”, 01.06.2017 r.