Przejdź do treści

Polska na pierwszym miejscu wśród krajów z wysoką biegłością języka angielskiego

02/11/2018 15:39

Firma EF Education First wydała  swój coroczny globalny raport znajomości języka angielskiego. Polska znalazła się w nim na 1 pozycji wśród krajów kwalifikujących się poziomem wysokiej biegłości językowej i 13 w ogólnej klasyfikacji.

Badanie wykazało, że rokrocznie Polacy rozwijają się językowo: w 2016 roku wynik dla Polski wyniósł 61.49, w 2017 roku było to 62.07, a w tym roku przyznana punktacja podniosła się już do 62.45. Patrząc na tendencję wzrostową ostatnich lat, prawdopodobnie w następnym roku Polska po raz pierwszy będzie mogła pochwalić się wejściem do grupy krajów z bardzo wysokim stopniem zaawansowania językowego.

W międzynarodowym raporcie przebadano zarówno poszczególne regiony Polski, jak i kilka miast. W ogólnym zestawieniu najlepiej wypadły południowo-zachodnie i centralne obszary kraju z wynikami wyższymi niż średnia statystyczna dla Polski, odpowiednio: 63.19 oraz 62.84. Tym samym mogą one pochwalić się bardzo wysoką znajomością angielskiego. Reszta regionów została zaklasyfikowana z wysoką znajomością języka angielskiego. Co ciekawe, południowa część Polski, wyprzedza z wynikiem 62.47 północną stronę Polski, której wynik wyniósł 59.32, czyli mniej niż w ubiegłym roku.

Warszawa lepsza niż Berlin

Nieco większą rozbieżność biegłości językowej widać pomiędzy poszczególnymi miastami Polski. Coroczny lider rankingu, Warszawa, w porównaniu do ubiegłego roku zwiększyła swój poziom nieznacznie: z 64.30 na 64.42. Natomiast warto tutaj zauważyć, że w rankingu przebadanych 59 miast z całego świata, Warszawa zajmuje 14 miejsce, na równi z Zurychem. Jest to wynik lepszy chociażby od punktacji takich miast jak Berlin, Paryż czy Rzym. Z kolei najbardziej rozwijającym się językowo miastem 2018 jest Łódź, która poprawiła swój wynik z 60.15 na 61.72. Chwalona w zeszłorocznym zestawieniu za najszybszy rozwój Bydgoszcz, a także Poznań jako jedyne zanotowały spadek i zamykają listę porównywanych miast.

– Polska rokrocznie ma coraz wyższe wyniki, co cieszy nas szczególnie, jako firmę oferującą naukę języka angielskiego za granicą – mówi Sylwia Rogalska, Country Manager EF Polska. – Nasze badania pokazują, że kraje, w tym Polska, wciąż inwestują w edukację języka angielskiego. Warto odnotować też, że na tle innych, zamożniejszych krajów Europy, takich jak chociażby Szwajcaria czy Francja, poziom językowy Polaków jest znacznie wyższy. Jest to bardzo istotne z perspektywy dalszego biznesowego rozwoju Polski, która stara się zachęcić zagraniczne firmy do otwierania tu swoich oddziałów.

Raport pokazuje poziom biegłości językowej wśród obywateli z 88 krajów, dzieląc je na kraje: z bardzo wysoką biegłością językową, z wysoką biegłością językową, średnią biegłością językową, słabą biegłością językową oraz bardzo słabą biegłością językową. Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to już ósma edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego. Ponad 1,3 miliona uczestników, których językiem ojczystym nie jest angielski, wypełniło niezbędny do badania pierwszy na świecie darmowy i zestandaryzowany test języka angielskiego. W czołówce krajów z najlepszym angielskim znalazła się Szwecja, detronizując po kilku latach Holandię, która zajęła w tym roku drugie miejsce. Top 3 zamyka zaś Singapur. Najsłabiej z językiem angielskim radzą sobie Irak i Libia, a w Europie Albania i Turcja.