w

Polska: Obostrzenia na granicy przedłużone do 5 czerwca. Oto, kogo nie dotyczą!

Polska zdecydowała o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń na granicy. Osoby przyjeżdżające do Polski m.in. z Niemiec nadal podlegają kwarantannie i obowiązkowi posiadania negatywnego testu w języku polskim lub angielskim. Oto, kogo ten obowiązek nie dotyczy.

Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji poinformowało, że osoby przyjeżdżające do Polski z Niemiec (a także z Czech, Litwy, Słowacji) nadal jeszcze podlegają kwarantannie i obowiązkowi posiadania testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Zwolnione z tych obowiązków są przede wszystkim:
1) osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w UE (zaszczepieni),
2) osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w Niemczech (pracownicy transgraniczni i inne osoby zawodowo przekraczające granicę),
3) osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej (ozdrowieńcy),
4) osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, w języku polskim albo w języku angielskim (przetestowani),
5) kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego,
6) kierowcy powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy w celu odbioru odpoczynku albo po odebraniu za granicą odpoczynku,
7) kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy, kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.
Uczniowie i ich opiekunowie, a także osoby odwiedzające rodzinę lub przyjeżdżające do Polski na urlop, na zakupy itp. nadal muszą mieć ze sobą negatywny wynik testu, jeżeli nie chcą odbywać kwarantanny.
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 6 maja 2021 poz. 861): https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

Niemcy: Polska nie jest już na liście krajów o wysokiej zachorowalności. Co to oznacza?

Koronawirus: Współtwórcy szczepionki Pfizer/BioNTech przewidzieli koniec pandemii