w

Polska: Przedłużono do 13 maja kontrole na granicach. Oto, kto może wjechać do Polski

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie na mocy, którego kontrole na granicach wewnętrznych. “Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją zostaje przedłużona o kolejne 10 dni – od 4 do 13 maja br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach” – przekazał w środę wydział prasowy MSWiA.
Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami – 18, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami możliwość wjazdu do Polski z zagranicy jest ograniczona. Na terytorium RP mogą wjechać:

 • obywatele RP;
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  1. wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  2. przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kilka dni temu Polski rząd przedłużył do odwołania obowiązek kwarantanny dla osób, które powracają do Polski z zagranicy. Osoby te muszą odbyć kwarantannę – trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy – wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Obowiązek dotyczy wszystkich osób, które przekraczają granicę, aby udać się do miejsca swojego zamieszkania w Polsce, także pracowników transgranicznych.
Kwarantanna nie dotyczy kierowców transportu towarowego. Transport towarów odbywa się bez przeszkód. Kwarantanny nie będą przechodzić również zawodowi kierowcy transportu kołowego – np. autobusów. Zasady zwolnienia kierowców z obowiązku kwarantanny są dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Czytaj więcej na ten temat na stronach:
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ambasady RP w Berlinie

Zobacz także: Kierowcy busów znaleźli sposób na ominięcie restrykcji na granicy niemieckiej

 

Niemcy: Co najmniej do połowy czerwca utrzymane zalecenie o powstrzymaniu się od podrózy zagranicznych

Koronawirus: Najnowsze informacje z Niemiec i ze świata, 30 kwietnia 2020 r. [Relacja]