Przejdź do treści

Praca za granicą nie da Polakom emerytury? „Muszą sami zadbać o ubezpieczenie”

02/05/2022 22:26

Praca na czarno za granicą a emerytura: Wielu Polaków wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy. Wielu z nich nie jest świadomych tego, że mimo wielu lat pracy nie otrzyma emerytury. O sprawie pisze dziennik „Rzeczpospolita”, komentując wyrok polskiego sądu w sprawie 72-latka, który pracował w Hiszpanii. Czytaj także: Co stanie się z Twoją niemiecką emeryturą, jeśli zdecydujesz się na powrót do Polski?

Praca za granicą a emerytura, sprawa 72-latka, który przez wiele lat pracował za granicą

Wnioskodawca złożył pismo do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie w drodze wyjątku świadczenia emerytalno-rentowego z powodu niezdolności do pracy, w którym oświadczył, że przez wiele lat pracował za granicą. Mężczyzna podkreślił, iż był w wyjątkowej sytuacji, a Hiszpańscy pracodawcy zapewnili go, że pracuje legalnie – pisze „Rzeczpospolita”.

Z ustawy o emeryturach i rentach z FUS wynika, że prezes ZUS, oraz prezes Rady Ministrów w szczególnych okolicznościach mogą przyznać świadczenie emerytalno-rentowe. Także w przypadku całkowitej niezdolności do pracy i braku środków utrzymania.

Czarne na białym…

Prezes ZUS odrzucił wniosek 72– letniego mężczyzny i wykazał, że szczególne okoliczności nie zostały tu zachowane. Ustalono, iż wnioskodawca udokumentował tylko 14 łącznych okresów składkowych. Ujawniono też długoletnie, niczym nieuzasadnione przerwy, obejmujące znaczne okresy i także te lata, w których nie było w Polsce problemu ze znalezieniem pracy. Ponadto, z deklaracji wnioskodawcy wynika, że w rzeczywistości pracował za granicą na czarno i ani on sam, ani jego zagraniczni pracodawcy nie płacili składek na ubezpieczenie.

>>>Wcześniejsza emerytura w Niemczech. Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

„Osoba decydująca się na taką formę wykonywania pracy powinna się liczyć z negatywnymi konsekwencjami w sferze uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń” –ogłosił prezes ZUS, który odrzucił wniosek 72–latka.

Wnioskodawca nie zgodził się z odmową i zaskarżył prezesa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uznał, iż prezes ZUS skupił się tylko na jednym wymogu, podczas gdy ustawa wylicza ich więcej.

>>>Emerytura łączona polsko-niemiecka: Oto, jak jest naliczana

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę i stwierdził, że skarżący nie spełnił łącznie (czego wymaga ustawa) wszystkich przesłanek przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku sądu pierwszej instancji i za prawidłową uznał ocenę prezesa ZUS.

Pracujący za granicą powinni sami zadbać o ubezpieczenie, jeśli chcą otrzymać emeryturę.

Źródło: RP.pl, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 02/05/2022 22:27