w

Prawie cztery miliony dzieci objętych programem “Rodzina 500 plus”

Pieniądze z programu “Rodzina 500 plus” trafiają do 57 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia. To oznacza 3,91 mln dzieci objętych świadczeniem. Przewidywane skutki programu to zmniejszenie skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych o 94 proc.

 

Plany wakacyjne Europejczyków

9 czerwca: Odsłonięcie pomnika upamiętniającego wkład m.in. Polski w upadek muru berlińskiego