Jak przerejestrować pojazd sprowadzony do Polski z Niemiec?

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni – zgodnie z art. 71 ust. 6 ustawy … Czytaj dalej Jak przerejestrować pojazd sprowadzony do Polski z Niemiec?