Przejdź do treści

Przewóz pieniędzy za granicę: Weszły w życie nowe, unijne przepisy

03/06/2021 14:35 - AKTUALIZACJA 03/06/2021 14:36

przewóz gotówki za granicę

Przewóz pieniędzy za granicę: Od 3 czerwca 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijne ws. przewożenia pieniędzy. Oto, jakie kwoty trzeba zgłaszać teraz organom celnym.

3 czerwca w życie wchodzą regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu, ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia – informuje PAP.

Obowiązek zgłoszenia przewozu pieniędzy organom celnym 

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek zgłoszenia przewożonych pieniędzy przy wjeździe i wyjeździe z UE dotyczy kwot od 10 000 euro. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

Przewóz pieniędzy za granicę –  nowa definicja „środków płatności”

Nowe przepisy rozszerzyły definicję pieniędzy do „środków płatności”. Zalicza się do nich:

– gotówkę;
– zbywalne papiery na okaziciela;
– towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości;
– karty przedpłacone;

Rozszerzono obowiązki osób przewożących pieniądze przez granicę, m.in. kurierów

Nowe przepisy rozszerzają obowiązki wszystkich osób za pośrednictwem, których pieniądze są przewożone przez granicę. Dotyczy to między innymi pieniędzy wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych. Czytaj dalej poniżej

>> Pieniądze w Niemczech, czyli co może zaskoczyć cudzoziemca

Polskie Ministerstwo Finansów informuje, że gdy pieniądze – co najmniej 10 tys. euro – są wwożone do Unii lub wywożone z niej, a deklarację składa podróżny, musi on je zgłosić. Natomiast jeśli pieniądze są przesyłane w przesyłkach, organy celne mogą wymagać od nadawcy lub odbiorcy lub ich przedstawiciela, by złożył deklarację ujawnienia pieniędzy w ciągu 30 dni.

Nowe rozporządzenie, które weszło w życie 3 czerwca 2021 roku to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

Źródło: PAP, Eur-lex.europa.eu, PolskiObserwator.de