Renata Szczęch Koordynatorem ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej

11/04/2018 13:57 Renata Szczęch Koordynatorem ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Renata Szczęch, została decyzją Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. powołana na stanowisko Koordynatora do spraw Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej. Renata Szczęch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej … Czytaj dalej Renata Szczęch Koordynatorem ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Przygranicznej i Regionalnej