Przejdź do treści

Rozpoczęcie prac w Europejskim Ośrodku Badań Laserem na Swobodnych Elektronach (EuXFEL)

11/09/2017 06:51

1 września br. w Schenefeld pod Hamburgiem w obecności 750 gości zainaugurowano fazę badawczą lasera European XFEL. Na zaproszenie organizatorów uczestniczyła polska delegacja, z prof. Łukaszem Szumowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W wystąpieniu polski wiceminister opisał projekt jako „jeden z nielicznych przykładów inwestycji w obszarze infrastruktury badawczej, które oddano do użytku w terminie, a koszty zmieściły się w zaplanowanym budżecie”.

Realizacja trwała w latach 2009-2016 a całkowite koszty przedsięwzięcia wyniosły 1,5 mld EUR, z czego wartość polskiego wkładu to ok. 27 mln EUR. Urządzenie daje zupełnie nowe możliwości eksperymentalne i pomiarowe fizykom, chemikom, biologom i inżynierom z całego świata.

Badania z wykorzystaniem EuXFEL pozwolą lepiej zrozumieć przebieg procesów chemicznych, co stwarza potencjalną możliwość opracowania bardziej wydajnych metod produkcji dla wielu gałęzi przemysłu. Jest to też punkt wyjścia do opracowania nowych lekarstw. Polscy naukowcy z kilku ośrodków: Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Wrocławskiego Parku Technologicznego, oraz firmy prywatne brały czynny udział w budowie poszczególnych części urządzenia jak i infrastruktury niezbędnej do jego uruchomienia.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generanego RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl