w ,

Ruszyła V edycja konkursu Polaka Roku we Włoszech i na świecie

Zgłoś swojego kandydata! Związek Polaków w Kalabrii (Włochy) pragnie już po raz piąty docenić i wyróżnić sukcesy Polaków we Włoszech oraz na świecie, szczególnie zasłużonych dla spraw polskich w działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej czy też zawodowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 września 2021 r.

Pomysłodawcą „Polaka Roku we Włoszech i na świecie” jest Katarzyna Gralińska, Prezes Związku Polaków w Kalabrii. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz na świecie, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w ośmiu następujących kategoriach:

  1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
  3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA
  4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
  6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII
  8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI (wybierany przez Kapitułę).
Kandydatami do nagrody w pierwszych pięciu kategoriach mogą zostać wyłącznie obywatele polscy lub polskiego pochodzenia mieszkający na terenie Włoch i poza granicami.
Kandydatami POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII mogą zostać obywatele polscy lub polskiego pochodzenia, działający na całym świecie.

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać następujące wymagania ogólne, które zostały wymienione w REGULAMINIE.

Kandydaci mogą zostać zgłoszeni do konkursu za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora środków komunikacji elektronicznej (strony internetowej) przez:

1. Stowarzyszenia polonijne, polskie instytucje lub organizacje zarejestrowane we Włoszech lub na świecie.

2. Obywatela polskiego, na stałe zamieszkującego we Włoszech lub poza granicami.

3. Organizatorów konkursu.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: [email protected] .

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia w/w. kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. W tym celu po otrzymaniu wniosku, organizatorzy Konkursu „Polak Roku we Włoszech i na świecie 2021” skontaktują się z nim osobiście. Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą 196/2003, na publikację danych i zdjęć/filmów kandydata na stronie internetowej http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com i na stronie FB Polaka Roku jak i tych wykonanych podczas Gali Finałowej konkursu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie wiąże się z osobistym przybyciem lub oddelegowaniem upoważnionego przez kandydata przedstawiciela na Galę Finałową.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 10 września 2021 r.

powiększone piersi po szczepieniu przeciw Covid

Niemcy: Kary pieniężne dla marnujących terminy szczepień. Czy ten pomysł wejdzie w życie?

5 niemieckich miast znalazło się w pierwszej setce rankingu najdroższych miast na świecie