w

Saksonia-Anhalt: Zmiany w rozporządzeniu o kwarantannie.

Od 9 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu o kwarantannie w Saksonii-Anhalt. Oto, kto nie będzie objęty kwarantanną.
Ambasada RP w Berlinie informuje:

Osoby niekorzystające ze zwolnień z kwarantanny na podstawie rozporządzenia są zobowiązane do przedstawienia urzędowi ds. zdrowia negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej 48h przed wjazdem lub do wykonania testu bezpośrednio po wjeździe do Saksonii-Anhalt i odbycia 10-dniowej kwarantanny. Z kwarantanny może zwolnić drugi test, wykonany 5 dni po wjeździe (tzw. strategia dwóch testów).

Ponadto zmiana rozporządzenia wprowadza nowe wyjątki osób niepodlegających kwarantannie. Od jutra z kwarantanny w Saksonii-Anhalt będą zwolnione dodatkowo osoby:

  • zaszczepione na koronawirusa posiadające zaświadczenie, że cykl szczepień zakończył się co najmniej 14 dni przed przyjazdem;
  • które przebyły COVID-19 w okresie 6 miesięcy-21 dni przed przyjazdem na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz wyniku testu potwierdzającego zachorowanie.

Pozostałe wyjątki od kwarantanny pozostają bez zmian w stosunku do dotychczasowych zasad ogólnych.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Lista miejsc, w których można wykonać test po przyjeździe jest dostępna na stronie związku lekarzy w Saksonii-Anhalt.

źródło: Ambasada RP w Berlinie

Czy duże dawki witaminy C chronią przed COVID-19?

lockdown w Europie

Nowe restrykcje epidemiczne w Europie i godzina policyjna