Przejdź do treści

Sekretarz stanu Jan Dziedziczak o sytuacji Polonii w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce

28/11/2016 13:46 - AKTUALIZACJA 28/11/2016 13:46

Wiceminister spraw zagranicznych brał udział w rozmowach, które odbyły się w czwartek w federalnym ministerstwie spraw wewnętrznych w Berlinie. W spotkaniu uczestniczył także Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozmowy w Berlinie służyły m.in. dyskusji o przyszłości Okrągłego Stołu – formatu międzyrządowego dialogu w sprawach dotyczących Polaków w Niemczech i mniejszości niemieckiej w Polsce.

Fot. www.msz.gov.pl
Fot. www.msz.gov.pl

– Ostatnie 25-lecie w relacjach polsko-niemieckich obfituje w wiele sukcesów, ale dużym problemem wciąż pozostaje nierównowaga pomiędzy ofertą nauczania języka polskiego w Niemczech a niemieckiego w Polsce – podkreślił wiceminister Dziedziczak. Wiceminister zaznaczył, ze Polska dyplomacja dąży do pełnej realizacji zapisów polsko-niemiecko Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy odnoszących się do Polonii.

Niemiecka strona rządowa reprezentowana była przez parlamentarnego sekretarza stanu w niemieckim MSW, Güntera Kringsa, pełnomocnika rządu federalnego ds. wysiedleńców oraz mniejszości narodowych, Hartmuta Koschyka oraz premiera Brandenburgii, Dietmara Woidke pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika rządu federalnego ds. kontaktów z Polską. Niemieccy rozmówcy podkreślili, że zależy im na rozwiązaniach zmniejszających wskazywane przez stronę polską dysproporcje w dostępne do nauki języka polskiego w poszczególnych landach, oraz pozytywnym i szybkim zakończeniu remontu domu polskiego w Bochum. Zdecydowano ze w ciągu najbliższych tygodni ma zostać sporządzone podsumowanie realizacji wspólnego oświadczenia które będzie podstawa dalszych rozmów w początku 2017 r.

– Pozytywnie oceniamy deklarację strony niemieckiej rozwiązania problemów z finansowaniem opóźniającego się remontu Domu Polskiego w Bochum, w którym mieścić się będzie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech – zaznaczył sekretarz stanu w MSZ. Oczekujemy ponadto stałego upamiętnienia w Berlinie polskich ofiar II wojny – podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.

Przed konsultacjami wiceminister Dziedziczak spotkał się z przedstawicielami organizacji polonijnych uczestniczących w procesie Okrągłego Stołu. Obecni byli Aleksander Zając reprezentujący Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz Anna Wawrzyszko ze Związku Polaków w Niemczech.

Spotkanie w Berlinie stanowi kontynuację rozmów w Warszawie, które odbyły się w kwietniu 2016 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: Serwis Mnisterstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub