Przejdź do treści

Spektakl „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze” wystawiony w Berlinie

04/06/2019 06:45

27 maja 2019 r. z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki Ambasada RP w Berlinie wystawiła w stolicy Niemiec spektakl muzyczny „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze”. Wydarzenie odbyło się we współpracy z koncernem PKN ORLEN Deutschland (STAR), uczestniczyło w nim 300 osób, w tym przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz Polonii.

Licznie przybyłych gości przywitał Ambasador RP w Niemczech, prof. Andrzej Przyłębski. W swoim przemówieniu Ambasador przedstawił krótki życiorys i osiągnięcia Stanisława Moniuszki oraz podkreślił znaczenie kompozytora nie tylko dla polskiej opery, której nadał narodowe oblicze, lecz również dla polskiej pieśni romantycznej.

W spektaklu „Śpiewnik polski w Strasznym Dworze” w przemyślany i ciekawy sposób zostały połączone najpiękniejsze arie i pieśni Stanisława Moniuszki z utworami innych polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin czy Mieczysław Karłowicz, ale również pieśni patriotyczne i wojskowe powstałe na przestrzeni wieków. Solistom polskiej sceny operowej towarzyszył chór Teatru Wielkiego w Łodzi oraz Orkiestra Salonowa im. Jana Kiepury w Łodzi. Projekt został przygotowany i wyreżyserowany przez Dariusza Stachurę, znanego polskiego tenora.

Koncert zakończył się owacjami na stojąco.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie