Przejdź do treści

Ogłoszenie! Praca dla nauczyciela w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Monachium

02/10/2017 09:35 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:38

SPK pilnie zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne: wykształcenie kierunkowe:
–magister eudkacji wczesnoszkolnej lub inne studia wyższe kierunkowe o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
– ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania edukacji wczesnoszkolnej na II, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkolnych punktach konsultacyjnych. Wymagania pożądane:
– praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
– wiedza na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
– doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.

Wymagania dodatkowe:
– dobra znajomość języka niemieckiego,
– zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.

Zainteresowanych kandydatów, spełniających wymagania prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: curriculum vitae, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. W/w dokumenty prosimy złożyć w sekratariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium (tylko w soboty w które szkoła prowadzi zajęcia). Dokładne informacje na temat zatrudnienia i warunków pracy można uzyskać kontaktując się z kierownikiem placówki, numer tel. 017632449989.

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium – www.monachium.msz.gov.pl

 

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub