Przejdź do treści

Średnia płaca godzinowa w UE. Oto, gdzie zarabia się najwięcej

23/03/2018 14:07

Europejski Urząd Statystyczny przedstawił dane o średniej płacy godzinowej w Unii Europejskiej. Najwyższą stawkę otrzymują pracownicy w Luksemburgu, Danii i Belgii, a najniższą – w Bułgarii, Rumunii i w Polsce.

W 2017 r. w Unii Europejskiej średnia stawka godzinowa wynosiła 23,1 euro, natomiast w strefie euro 26,9.

Jak wynika z raportu Eurostatu, najwięcej na godzinę zarabiali w ubiegłym roku pracownicy zatrudnieni w Luksemburgu – 45 euro za godzinę pracy, Danii – 39,7 euro, Belgii 37,9 euro. Ponad 30 euro zarabiano również we Francji (33,0 euro), w Holandii (33,7 euro w 2016 r.) i Niemczech (32,3 euro).

Najgorzej byli opłacani pracownicy zatrudnieni na Łotwie, gdzie średnia stawka godzinna wyniosła 8,6 euro, w Chorwacji 8,5 euro, na Litwie 8,4 euro, a na Węgrzech 7,4 euro. Jeżeli chodzi o Polskę, dane o średniej płacy godzinowej dotyczyły 2016 roku, kiedy zarabiano tam 6,3 euro na godzinę.

źródło: Eurostat