w

Stan wyjątkowy w Polsce. Prezydent podpisał rozporządzenie

Polska: Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią – informuje Onet. Decyzja została podjęta „w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego”. Oto, jakie ograniczenia będą obowiązywać.

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Wprowadzony stan wyjątkowy obowiązuje od dzisiaj, 2 września, przez kolejne 30 dni na części terytorium województw podlaskiego i lubelskiego. “Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi” – napisano na stronie kancelarii prezydenta.

Stan wyjątkowy. Jakie ograniczenia obowiązują?

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach
  • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

Czytaj także>>> Niemcy: Stan wyjątkowy w Niemczech przedłużony o kolejne trzy miesiące

Zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń nie obowiązują instytucji kościelnych, a także zgromadzeń organizowanych przez organy państwowe i samorządu terytorialnego.

Na terenie objętym stanem wyjątkowym nie będą mogli przebywać dziennikarze ani aktywiści. Muszą oni opuścić wskazane w rozporządzeniu terytoria do północy.

Na terenie objętym stanem wyjątkowym będą mogli przebywać m. in.: osoby stale go zamieszkujące, osoby posiadające na tym terenie nieruchomości, osoby prowadzące działalność gospodarczą, uczniowie, osoby świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Będzie także możliwość odwiedzenia członków najbliższej rodziny.

Onet.pl, PolskiObserwator.de

minister komunikacji afganistanu

Niemcy: Był ministrem w Afganistanie. Teraz dostarcza jedzenie za 15 euro na godzinę

wypadek

Tragedia w Polsce: Zmarł 5-latek ewakuowany z Afganistanu, jego brat jest w stanie agonalnym