Przejdź do treści

Szczepienie za granicą a trzecia dawka w Polsce. Unijny Certyfikat Covid

07/02/2022 15:41 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:22

Szczepienie za granicą a trzecia dawka w Polsce. Unijny Certyfikat Covid

Szczepienie za granicą a trzecia dawka w Polsce. Unijny Certyfikat Covid

Zaszczepiłeś się za granicą i chcesz przyjąć dawkę przypominającą w Polsce? Każda osoba, która zaszczepiła się przeciw Covid-19 może wprowadzić swoje dane do krajowego systemu ewidencji szczepień. W przypadku braku Unijnego Certyfikatu Covid wydanego przez inny kraj, można go otrzymać w dowolnym punkcie szczepień na terenie Polski – wystarczy dostarczyć wymagane dokumenty.


>>W przypadku posiadania Certyfikatu wystawionego przez inny kraj członkowski UE nie ma obowiązku dodatkowego uznawania go w Polsce<<


Rejestracja szczepienia przyjętego za granicą w Polsce. Unijny Certyfikat Covid

Szczepienia przeciw Covid-19 przyjęte poza granicami Polski można zarejestrować w wybranym punkcie szczepień.

Jeśli nie posiadasz UCC wydanego przez inny kraj, musisz zabrać ze sobą wymagane dokumenty:

  1. Oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia.
  2. Tłumaczenie przysięgłe dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli posiadasz Unijny Certyfikat Covid-19 wydany w innym kraju, twoje dane mogą od razu zostać wprowadzone do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce. W tym celu musisz zgłosić się do wybranego punktu szczepień i zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  1. Oryginał i kopię UCC, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami Polski.
  2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Szczepienia za granicą a trzecia dawka w Polsce

Gdy twoje dane zostaną wprowadzone do krajowego systemu ewidencji szczepień, możesz przyjąć w Polsce dawkę przypominającą – jeśli od szczepienia podstawowego minęło co najmniej 5 miesięcy.

Uznanie szczepienia przypominającego wykonanego za granicą możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce (Pfizer-BioNTech lub Moderna).

>>>>Komisja Europejska chce przedłużenia unijnego certyfikatu covidowego

Gdzie znajdę Unijny Certyfikat Covid wydany w Polsce?

Unijny Certyfikat Covid jest generowany automatycznie po wprowadzeniu danych do krajowego systemu ewidencji szczepień. Można go samodzielnie pobrać i wydrukować za pomocą Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel”. O wydrukowanie UCC można także poprosić w punkcie szczepień lub placówce POZ.

Ministerstwo Zdrowia, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub