Przejdź do treści

Tyle wynosi średnia emerytura w Szwecji

29/01/2024 16:00 - AKTUALIZACJA 29/01/2024 16:41
średnia wysokość emerytury w Szwecji

Około 6 milionów mieszkańców Szwecji otrzymuje emeryturę. Prawie wszyscy emeryci prowadzą godne życie, na znacznie wyższym poziomie ekonomicznym niż osoby w tym samym wieku w innych krajach europejskich. Szwedzkie władze przyjęły ideę uzupełniania emerytury krajowej innymi formami emerytury dodatkowej. Odsetek osób starszych w Szwecji żyjących w ubóstwie jest jednym z najniższych w UE. W tym roku szwedzcy emeryci otrzymali kolejną podwyżkę świadczeń. Oto ile wynosi średnia wysokość emerytury w Szwecji w 2024 roku.
Czytaj także: Tyle wynosi średnia emerytura w Niemczech

Emerytura w Szwecji

Szwedzki system emerytalny, w swojej składkowej formie, stał się punktem odniesienia dla innych krajów europejskich. Jak wskazują władze: „Posiadanie długoterminowych oszczędności w funduszach odsetkowych lub na koncie bankowym może również oznaczać niewielką emeryturę„. Zwłaszcza jeśli do emerytury pozostało dużo czasu. Chodzi o to, aby emerytura była zaplanowana w czasie, tak aby nie potrzebować corocznej podwyżki, aby żyć na przyzwoitym poziomie.

Najmniejsze emerytury korzystają ze stosunkowo dużego wzrostu emerytury gwarantowanej. Więc nawet jeśli emerytura dochodowa wzrośnie nieznacznie w stosunku do inflacji, większość ludzi otrzyma większą podwyżkę emerytury w 2024 r. niż ta, którą otrzymali w styczniu 2023 r. – mówi Linda Wiese, analityk w Szwedzkiej Agencji Emerytalnej. Gwarantowana emerytura, która opiera się na miejscu zamieszkania, nie będzie już wypłacana osobom mieszkającym za granicą od 2023 roku.
Sprawdź: Emerytura w Holandii: Tyle pieniędzy otrzymuje przeciętny Holender na emeryturze

Jak skonstruowana jest całkowita szwedzka emerytura?

Wysokość podwyżki będzie różna dla każdej osoby, ponieważ na różne części emerytury ma wpływ kilka czynników. Emerytura podstawowa i emerytura dodatkowa są obliczane na podstawie trendów dochodowych w Szwecji.

  • Istnieje emerytura państwowa lub krajowa oparta na składkach na ubezpieczenie społeczne (około 55/60% dochodu pracownika).
  • Ponadto istnieją emerytury pracownicze, oferowane przez pracodawców i określone w umowie o pracę: pracownik samodzielnie decyduje, jak zarządzać swoimi oszczędnościami emerytalnymi dzięki informacjom o swojej przyszłości.
  • Trzecim rodzajem emerytury jest gwarantowana emerytura dodatkowa dla osób o niskich dochodach lub krótszej karierze zawodowej, które w ten sposób mają zagwarantowany minimalny standard życia. Czytaj dalej pod zdjęciem.

Średnia wysokość emerytury w Szwecji

Emerytura zostanie podwyższona dla ośmiu na dziesięciu emerytów w 2024 r., z 52 500 SEK w 2023 r. (około 4 665 EUR) do 5 091 SEK w 2024 r.: Średnia łączna emerytura, tj. emerytura powszechna i emerytura pracownicza, wzrośnie o 490 – 1 530 SEK miesięcznie po opodatkowaniu. Emerytura pracownicza na rok 2024 opiera się na prognozie emerytury pracowniczej na rok 2022. Ma to związek z faktem, że Urząd Emerytalny otrzymał informacje o emeryturze pracowniczej za rok 2023 w kwietniu 2024 r., a za rok 2024 w kwietniu 2025 r., kiedy oświadczenia są gotowe.
Sprawdź: Ważne zmiany w Austrii od lutego 2024 roku. Będą miały wpływ zarówno na mieszkańców, jak i podróżnych

Średnio żyjemy dłużej, co oznacza jedno: posiadany kapitał emerytalny musi być wypłacany przez kilka lat. Aby zapobiec spadkowi emerytur wraz ze wzrostem średniej długości życia, Riksdag postanowił podnieść wiek emerytalny, wprowadzając tak zwany wiek referencyjny. Wiek docelowy jest ustalany co roku, ale nie jest wykorzystywany aż do sześciu lat później.
Czytaj także: Tyle wynosi średnia miesięczna pensja w Norwegii

Wiek emerytalny w Szwecji

Riksdag zdecydował, że wiek docelowy na lata 2020-2023 wynosi 67 lat. W praktyce wiek ten obowiązuje od 2026 do 2029 roku. Każdego roku dokonywane są obliczenia prognostyczne. Dla osób urodzonych na przykład w latach 1970-1980 standardowy wiek emerytalny w Szwecji wynosiłby 68 lat. Konkretnie, najwcześniej można uzyskać prawo do gwarantowanej emerytury, dodatku mieszkaniowego, dodatku do emerytury dochodowej w wieku 68 lat. Źródło: pensionmydigheten.se, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub