Przejdź do treści

Uwaga emeryci: W tym przypadku tracisz prawo do podstawowej emerytury

06/04/2023 13:55

Wiadomości z Niemiec – Utrata praw do emerytury podstawowej. Emerytura podstawowa ma na celu wsparcie konsumentów w Niemczech, którzy pracowali ponad 35 lat, ale zarabiali niewiele. Według rządu federalnego z emerytury podstawowej skorzysta około 1,3 mln emerytów. Małżeństwo może przeszkodzić w otrzymaniu emerytury podstawowej – oto na co powinni uważać emeryci.
>>> Dobre wiadomości dla milionów emerytów. Od 1 lipca otrzymają więcej pieniędzy

Utrata praw do emerytury podstawowej

Aby otrzymać emeryturę podstawową konieczne jest osiągnięcie minimalnego progu dochodów. W całym decydującym okresie trzeba było zarobić około 1079 euro brutto miesięcznie. Dodatek nie jest wypłacany, jeśli zarabiało się średnio więcej niż 2876 euro brutto. Emerytura podstawowa nie jest również wypłacana w ogóle lub tylko częściowo, jeśli emeryci zarabiają dodatkowe pieniądze dzięki pracy.

Osoby samotne, które zarabiają dodatkowo 1250 euro, nie otrzymują podstawowej emerytury. W przypadku małżeństw kwota ta wynosi wspólnie 1950 euro. Ten dodatek do dochodów obejmuje wynagrodzenie, emeryturę, a także dochody z wynajmu. Dochód powyżej kwoty wolnej od podatku jest liczony jako 60 procent emerytury podstawowej. Jeśli osoba samotna zarabia więcej niż 1600 euro lub osoba pozostająca w związku małżeńskim więcej niż 2300 euro, dochód jest liczony w 100 procentach.
Czytaj także: 1500 euro emerytury – Oto ile musisz zarabiać, żeby taką otrzymywać

Składki te zalicza się do podstawowych okresów emerytalnych:

  • obowiązkowe składki z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek
  • okresy obowiązkowych składek z tytułu wychowywania dzieci i opieki nad nimi
  • okresy pobierania świadczeń chorobowych lub rehabilitacyjnych
  • okresy z tytułu wychowania i opieki nad dziećmi

Małżeństwa powinny zatem upewnić się, że ich wspólne dochody nie przekraczają tego limitu dochodów – przynajmniej jeśli chcą otrzymać podstawową emeryturę. Jeśli pary mieszkają razem, ale nie są małżeństwem, dochód jest obliczany dla każdego z nich indywidualnie. Dla emerytury podstawowej nie ma więc znaczenia, ile zarabia partner. Jeśli jednak para zawrze związek małżeński, jest traktowana wspólnie. Dodatek do dochodu nie jest dwukrotnie wyższy niż dla osób samotnych – może to uniemożliwić uzyskanie podstawowej emerytury.

Zwiększenie dochodów dzięki emeryturze podstawowej – tak to działa

Według szacunków niemieckiej Kasy Ubezpieczeń Emerytalnych emerytura podstawowa wynosi średnio tylko 75 euro miesięcznie. W indywidualnych przypadkach możliwe jest jednak uzyskanie nawet 419 euro. Emerytura podstawowa przeznaczona jest dla konsumentów w Niemczech, którzy przez wiele lat byli ubezpieczeni poprzez kasę emerytalną, ale nie mieli wysokich dochodów. Często ma to miejsce w przypadku wychowania dzieci lub opieki nad krewnymi. W wielu przypadkach jednak emerytura jest wtedy podwyższana. Jeśli krewnym opiekowano się w domu, to zwiększa to emeryturę.

>>> Te choroby umożliwiają wcześniejsze przejście na emeryturę. Nawet trzy lata szybciej

Źródło: Ruhr24.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 10/04/2023 10:41