Przejdź do treści

Video: 'Pojednanie i pamięć’ – seminarium dla młodzieży z Bałkanów Zachodnich

26/10/2017 01:43

Studenci z państw Bałkanów Zachodnich wzięli udział w pierwszym seminarium organizowanym w Krzyżowej i Wrocławiu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Dzięki seminarium studenci i młodzi absolwenci z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii, Niemiec, Polski i Serbii mogli się spotkać i wspólnie uczyć się o historii Polski i Niemiec, szczególnie o tragicznym okresie II wojny światowej.

Program rozpoczął się od wizyty w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Groß Rosen oraz wykładu dr Roberta Żurka z Fundacji „Krzyżowa” na temat relacji polsko-niemieckich. Następnie, w Centrum Historii Zajezdnia, goście mogli poznać inne wydarzenia mające wpływ na historię Polski – m.in. pakt Ribbentrop-Mołotow, powojenną zmianę granic i przesiedlenia Polaków z Kresów, powstanie „Solidarności”. Wizyta w Muzeum Śląskim w Zgorzelcu oraz zwiedzanie Wrocławia pokazały uczestnikom zmieniającą się przynależność państwową, wielokulturową historię i religijną różnorodność Śląska na przestrzeni wieków.

Seminarium, poprzez doświadczenie historyczne, pokazało proces polsko-niemieckiego pojednania, a zwłaszcza rolę polskiego i niemieckiego społeczeństwa obywatelskiego, Kościołów i działalność takich postaci jak kardynał Bolesław Kominek. Dzięki wycieczce do Görlitz/Zgorzelca oraz prezentacji polsko-niemieckiego podręcznika „Europa. Nasza historia” młodzież poznała obecne relacje i przykłady współpracy obu społeczeństw.

Państwa Bałkanów Zachodnich to kandydaci lub potencjalni kandydaci do członkostwa w Unii Europejskiej – Czarnogóra i Serbia prowadzą już negocjacje akcesyjne. Polska, zwolennik rozszerzenia Unii, dzieli się swoimi doświadczeniem i dobrymi praktykami z okresu akcesji.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub