Przejdź do treści

W Niemczech zaczęła obowiązywać Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

01/02/2018 13:15

Od 1 lutego osoby poszkodowane mogą powoływać się na postanowienia Konwencji Stambulskiej przed sądami niemieckimi.

Niemcy zatwierdziły Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w listopadzie ubiegłego roku. Według Federalnego Urzędu Kryminalnego ponad 127 tys. osób w Niemczech pada rocznie ofiarą przemocy domowej, w tym 82% to kobiety. Pomimo tego, że Niemcy już od dawna wypełniły swoje zobowiązania wynikające z ww. Konwencji, dopiero od 1 lutego osoby poszkodowane mogą powoływać się na postanowienia Konwencji przed sądami niemieckimi.

Czytaj także: Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?

Przyjęta przez Radę Europy Konwencja Stambulska jest najbardziej kompleksową umową międzynarodową, dotyczącą zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Została przedstawiona w 2011 roku, zaś weszła w życie w sierpniu 2014 roku.

Konwencja zobowiązuje kraje członkowskie do zwiększenia ochrony ofiar przemocy i do karania sprawców. Przemoc wobec kobiet, w tym przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna, gwałt, stalking, okaleczanie żeńskich organów płciowych (FGM), zmuszanie do małżeństwa, aborcji i sterylizacji – uznawane są za przestępstwa kryminalne.

Konwencja zwiększa kompetencje policji i daje jej prawo do usunięcia sprawcy przemocy domowej z domu. Obliguje kraje członkowskie do zapewnienia ofiarom przemocy schronienia w licznych, łatwo dostępnych i rozsianych po całym kraju schroniskach oraz do założenia całodobowej linii telefonicznej, gdzie pod bezpłatnym numerem telefonu ofiary mogłyby szukać pomocy, porady eksperta lub informacji o tym, gdzie powinny się zgłosić.

AKTUALIZACJA 01/02/2018 13:21