Przejdź do treści

Wizyta ministra Zbigniewa Raua w Berlinie

20/10/2020 13:28 - AKTUALIZACJA 22/10/2020 09:52

– Moja wizyta w Berlinie – mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 – jest wyrazem wagi, jaką rząd Polski przykłada do utrzymywania dobrych relacji z Niemcami, naszym sąsiadem, bliskim partnerem w Unii Europejskiej i sojusznikiem w NATO. Podtrzymywanie osobistych spotkań, mimo istniejących obostrzeń, stanowi potwierdzenie intensywności dwustronnego dialogu politycznego między naszymi stolicami – powiedział minister Zbigniew Rau rozpoczynając swoją dwudniową wizytę w Berlinie.

Pierwszy dzień wizyty obejmował spotkanie ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych RFN, Heiko Maasem. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec omówili aktualne tematy z zakresu agendy bilateralnej, unijnej i międzynarodowej. Ważny temat rozmów stanowiły również kwestie polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich.

W trakcie rozmów minister Rau podkreślił  znaczenie miejsc pamięci i wyraził nadzieję na współpracę strony niemieckiej w tym obszarze, poprzez włączanie polskich przedstawicieli do gremiów tych miejsc na terenie Niemiec.  – Niezmiennie oczekujemy na konstruktywną kontynuację rozmów w formacie Okrągłego Stołu w odniesieniu do spraw Polonii w Niemczech – odnotował w rozmowach szef polskiej dyplomacji. Minister wyraził rownież oczekiwanie na przedstawienie przez stronę niemiecką konkretnych rozwiązań na rzecz wsparcia nauczania języka polskiego, zgodnie z wcześniejszymi dwustronnymi ustaleniami i w duchu zapisów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

W trakcie drugiego dnia wizyty w Berlinie, minister Rau uczestniczył w dyskusji zorganizowanej przez Fundację Körbera, a także spotkał się z premierem Brandenburgii i koordynatorem ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej, Dietmarem Woidke.

 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fot. Tymon Markowski / MSZ