Przejdź do treści

Wizyta wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika w Berlinie

21/03/2017 13:35

Problematyka związana ze współpracą międzynarodową w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi była tematem dwudniowej (15-16 marca) wizyty w Berlinie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika.

Wiceminister spotkał się z Polakami, którzy mają problemy w relacji z niemieckimi instytucjami zajmującymi się sprawami opieki nad dziećmi. Była to pierwsza od lat wizyta w Niemczech polskiego ministra, który zajmuje się sytuacją polskich rodziców i dzieci, gdy na obczyźnie stają wobec groźby rozdzielenia z rodziną.

– Wsłuchiwałem się w głos naszych rodaków, za co byli bardzo wdzięczni – mówi Michał Wójcik.

Sekretarz Stanu rozmawiał również z prawnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy zajmują się działalnością Jugendamtów – niemieckich urzędów ds. dzieci i młodzieży.

– To było bardzo dobre, kilkugodzinne spotkanie, podczas którego zdiagnozowaliśmy sytuację i wskazaliśmy możliwości pomocy naszym obywatelom – zaznacza Michał Wójcik.

Wiceminister spotkał się z Sekretarzem Stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Rodziny, Seniorów, Kobiet i Dzieci – dr. Ralfem Kleindiekiem. Rozmowy dotyczyły między innymi tego, by w sytuacjach spornych, kiedy prowadzone są postępowania dotyczące praw opiekuńczych, polskie dzieci, jeśli zachodzi konieczność umieszczenia ich w rodzie zastępczej, trafiały do polskich opiekunów.

– Chodzi o to, aby miały cały czas kontakt z językiem polskim – podkreśla Michał Wójcik.

Poruszono również kwestię udziału przedstawiciela władz RP na wszystkich etapach postępowania w sprawach dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi polskich obywateli, a więc zarówno w sądzie, jak w procedurach stosowanych przez Jugendamty.

Nowe standardy współpracy

– W maju sugestie te zostaną przedstawione ministrom krajów związkowych. Zasygnalizowaliśmy także konieczność przeprowadzenia spotkania w sprawie mediacji transgranicznych – informuje Michał Wójcik.

Do takiego spotkania ma dojść jesienią w Warszawie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli rządu niemieckiego. Będzie ono poprzedzało sympozjum mediacyjne, w którego zorganizowanie zaangażowały się oba kraje.

Wiceminister wyraża wdzięczność polskim dyplomatom za pomoc w organizacji wizyty w Berlinie i podkreśla, że jest szansa na wypracowanie zupełnie nowych standardów współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Ma to związek z przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej, a także daje instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
Przedruk za: Serwisem Ambasady RP w Berlinie – berlin.msz.gov.pl

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub