w

Wjazd do Brandenburgii: zaostrzono przepisy, ale nie wszyscy muszą odbywać kwarantannę i robić testy

Wjazd do Brandenburgii: zaostrzono przepisy, ale nie wszyscy muszą odbywać kwarantannę i robić testy. Czytaj dalej poniżej

granica brandenburgia
Nowe rozporządzenie władz Brandenburgii dot. przekraczania granicy z polską dostępne jest na stronie landu LINK

Z związku z zaliczeniem Polski przez RKI do krajów wysokiego ryzyka epidemiologicznego od niedzieli 21 marca obowiązują zaostrzone zasady dot. wjazdu do Niemiec. Pełną listę nowych obostrzeń można znaleźć TUTAJ.  Wymagania dot. testów i kwarantanny różnią się w poszczególnych krajach związkowych. O obostrzeniach obowiązujących na granicy polsko-brandenburskiej informuje na bieżąco Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji. Poniżej zamieszczamy informację Centrum, w której w przejrzysty sposób wyjaśniono kto jest zwolniony z testów i kwarantanny:

Pracownicy przygraniczni, studenci, uczniowie, dzieci przedszkolne (regularnie przekraczający granicę polsko-brandenburską).

Wjazd do Niemiec jest możliwy, tylko wtedy, gdy nie można go odłożyć w czasie na później. Konieczność, świadczenia, pracy, uczestnictwa w zajęciach musi być potwierdzona w języku niemieckim. Ponadto należy potwierdzić przestrzeganie zasad ochrony i higieny.

Od 21 marca 2021 r.
Rejestracja na www.einreiseanmeldung.de przy pobytach poniżej 24 godzin: NIE
Rejestracja na www.einreiseanmeldung.de przy pobytach powyżej 24 godzin: TAK

Negatywny wynik testu jest konieczny:
Przy regularnych przyjazdach do FFO/wyjazdach do PL: dwa testy na tydzień PRZED wjazdem do Niemiec, wyjątkowo test może być wykonany bezpośrednio PO wjeździe do Niemiec (np. u pracodawcy przed podjęciem pracy)
W przypadku tylko jednego przyjazdu na tydzień na maksymalnie 48 h wystarczy jeden test przed wjazdem do Niemiec
Kwarantanna – ww. sytuacjach: NIE

Odwiedziny rodziny do 72 h w Polsce lub w Brandenburgii

Odwiedziny krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych lub partnerów pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim nie prowadzących wspólnego gospodarstwa domowego lub odwiedziny w związku ze wspólnie sprawowaną lub dzieloną opieką nad dzieckiem lub w związku z wykonywaniem uprawnienia do kontaktów z dzieckiem

Od 21 marca 2021 r.
Rejestracja na www.einreiseanmeldung.de przy pobytach poniżej 24 godzin: NIE
Rejestracja na www.einreiseanmeldung.de przy pobytach powyżej 24 godzin: TAK

TAK
Negatywny wynik testu wymagany jest:
– przy regularnych odwiedzinach – dwa testy na tydzień
– przy odwiedzinach raz na tydzień na maksymalnie 48 h – jeden test przed wjazdem do Niemiec
– mieszkańcy Frankfurtu mogą zrobić jeden test na tydzień bezpłatnie (w Testzentrum)

Całkowite zwolnienie z obowiązku testu:

Tranzyt przez Niemcy
– osoby, które wjeżdżają na teren Niemiec wyłącznie w celach tranzytowych.
– osoby te są zobowiązane opuścić terytorium Niemiec bezpośrednią drogą; dozwolony jest przejazd przez terytorium Brandenburgii wyłącznie w związku z tranzytem do innego kraju lub landu)
Tranzyt przez Polskę
Osoby jadące z innych państw, które przejeżdżały przez Polskę wyłącznie w celach tranzytowych.
Kierowcy zawodowi
Osoby, które z powodów zawodowych przewożą osoby, towary lub inne rzeczy, przez granicę drogą lądową, koleją, statkiem lub samolotem.
Dzieci
Dzieci do szóstego roku życia

Źrodło: Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, PolskiObserwator.de

 

Niemcy: Testy, kwarantanna. Zasady obowiązujące od 21 marca 2021 r. Komunikat Konsulatu w Kolonii

AFP: Merkel chce przedłużyć lockdown w Niemczech