Przejdź do treści

Wjazd do Wielkiej Brytanii: Od 1 października 2021 r. tylko na podstawie paszportu

17/09/2021 20:16

Wjazd do Wielkiej Brytanii: od 1 października 2021 będzie podlegał nowym zasadom. Ambasada RP w Londynie opublikowała komunikat na ten temat, który zamieszczamy poniżej.

Od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Czytaj dalej poniżej

Podwójne obywatelstwo a wjazd do Polski i wyjazd z RP

Osoby posiadające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej.

Po 1 października 2021 r. będzie możliwy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie dowodu osobistego, o ile linie lotnicze lub inny przewoźnik akceptują taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży.

Źródło: Serwis Polska w Wielkiej Brytanii