Przejdź do treści

Unia Europejska ustaliła wspólne zasady dotyczące płacy minimalnej

07/06/2022 21:18 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:33

Wiadomości ze świata: Wspólne standardy płacy minimalnej w UE. Uzgodnione przepisy mają sprawić, że płace minimalne we wszystkich krajach UE będą gwarantować pracownikom godny poziom życia.

Wspólne standardy płacy minimalnej w UE

Wspólne standardy płacy minimalnej w UE

Rada UE i Parlament Europejski uzgodniły wspólne zasady dotyczące płacy minimalnej.

„Uzgodnione przepisy mają sprawić, że płace minimalne we wszystkich krajach UE będą gwarantować pracownikom godny poziom życia. (…) Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich pracowników UE, którzy zawarli umowę o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Kraje UE, w których płaca minimalna jest chroniona wyłącznie przez układy zbiorowe, nie będą zobowiązane do jej wprowadzenia ani do powszechnego stosowania tych układów” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez Parlament Europejski.

Porozumienie dotyczy standardów określania, aktualizowania i egzekwowania ustawowych płac minimalnych w całej Wspólnocie. Nie ustalono jednak konkretnych wymagań dotyczących wysokości płacy minimalnej.

Zgodnie z porozumieniem, państwa członkowskie będą musiały ocenić, czy ich obecne ustawowe płace minimalne są odpowiednie, by zapewnić godny poziom życia, biorąc pod uwagę warunki społeczno-gospodarcze, siłę nabywczą lub długoterminowe krajowe poziomy i zmiany wydajności.

W tym celu „kraje UE mogą ustalić koszyk towarów i usług w cenach realnych”, a także „mogą stosować orientacyjne wartości referencyjne, powszechnie stosowane na arenie międzynarodowej, takie jak 60 proc. mediany płacy brutto i 50 proc. średniej płacy brutto” – wyjaśnił PE.

Płace minimalne aktualizowane co dwa lata

Zgodnie z umową, ustawowe płace minimalne muszą być aktualizowane co dwa lata przez kraje UE. Ma istnieć wyjątek dla krajów, które korzystają z automatycznego mechanizmu indeksowania. W tym przypadku ma obowiązywać okres czterech lat.

ZOBACZ: Bundestag przegłosował wzrost płacy minimalnej od października 2022 roku

Osiągnięte porozumienie polityczne wymaga jeszcze formalnego zatwierdzenia przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE, a następnie przez plenum PE i Radę UE. Następnie kraje UE będą miały dwa lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.

Niemcy: wysoka płaca minimalna, niewiele układów zbiorowych pracy

W ubiegłym tygodniu Bundestag podjął decyzję o podniesieniu od października płacy minimalnej do 12 euro za godzinę. Według projektu ustawy, powinno z niego skorzystać około 6,2 mln osób.

Niemcy mają więc jedną z najwyższych płac minimalnych w UE. Według Federalnego Urzędu Statystycznego i Federalnego Ministerstwa Pracy tylko w Luksemburgu jest ona wyższa. Jednak wskaźnik objęcia układami zbiorowymi w Niemczech jest znacznie niższy niż 80 procent, do których obecnie dąży UE. 

Według ministra pracy Hubertusa Heila rząd federalny również zdecydował się na wzmocnienie układów zbiorowych. „Umowa koalicyjna przewiduje na przykład, że chcemy w ustawie dotyczącej układu zbiorowego pracy powiązać udzielanie zamówień publicznych z wypłatą wynagrodzenia według zbiorowego układu pracy”.

źródło: Spiegel, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub