Przejdź do treści

Monachium: „Twoje miasto. Twój wybór”

13/03/2023 08:46

„Twoje miasto. Twój wybór!” – Monachium używa tego hasła, aby reklamować wybory do Rady Doradczej ds. Migracji, które odbędą się 19 marca. Do czasu wyborów, hasło i odpowiadające mu motywy będą coraz częściej używane w lokalnym transporcie publicznym, w budynkach miejskich, klubach, firmach, podczas wydarzeń, zarówno analogowo, jak i w internecie, w centrach doradczych oraz na spotkaniach wyborczych z kandydatami.

Burmistrz Verena Dietl: „Hasło to jasno pokazuje: Monachium jest miastem dla wszystkich, którzy w nim mieszkają. Bez względu na to, czy posiadają niemiecki paszport czy nie. Mamy nadzieję, że kampania przyczyni się do tego, że 19 marca przy dobrej frekwencji zostanie wybrana różnorodna Rada Doradcza ds. Migracji. W ten sposób będzie ona mogła wypełnić swoją ważną misję wspierania współistnienia w zróżnicowanym społeczeństwie„.

Rada Doradcza ds. Migracji umożliwia uczestnictwo i udział w życiu politycznym oraz wnosi istotny wkład w równość mieszkańców Monachium z historią migracji. Powiadomienia o wyborach do Migracyjnej Rady Doradczej w dniu 19 marca będą wysyłane między 6 a 26 lutego. Kto nie otrzymał powiadomienia o wyborach, powinien jak najszybciej skontaktować się z biurem wyborczym telefonicznie (089/233-96233) lub mailowo ([email protected]). Więcej informacji na temat głosowania w piętnastu językach można znaleźć na: http://www.muenchen.de/migrationsbeiratswahl 

AKTUALIZACJA 20/03/2023 10:15