Przejdź do treści

Wystawa „Polen und Deutsche. Geschichten eines Dialogs”

16/12/2016 14:18 - AKTUALIZACJA 16/12/2016 14:20

Do 8 stycznia 2017 r. w  siedziebie Bawarskiego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa (Ludwigstrasse 2) w Monachium można oglądać wystawę „Polacy i Niemcy. Historie dialogu”.

Ekspozycja  jest prezentowana codziennie w godz. 08:00-18:00 (w soboty, niedziele i święta w godz. 10:00-17:00).  Wstęp wolny.

Wystawa „Polacy i Niemcy. Historie dialogu” została otwarta 12 grudnia 2016 r. w siedzibie Bawarskiego Ministerstwa Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa. Ekspozycja została przygotowana z okazji 25. rocznicy podpisania przez Polskę i Niemcy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Celem jej jest pokazanie skomplikowanych relacji polsko-niemieckich od wybuchu II wojny światowej do dzisiaj.

Ekspozycja powstała na podstawie stałej wystawy plenerowej „Odwaga i pojednanie”, znajdującej się w Krzyżowej k. Świdnicy, przygotowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z okazji 25-lecia Mszy Pojednania. Wystawa Odwaga i pojednanie została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa kładzie nacisk na wielką rolę, jaką w pojednaniu odegrały środowiska niezależne – Kościoły i organizacje chrześcijańskie, opozycja w PRL i NRD, środowiska emigracyjne. Oddolne przedsięwzięcia – czasem niewielkich – grup ludzi umożliwiały realne nawiązywanie dialogu, który tworzył przestrzeń do porozumienia początkowo między członkami grup, a potem także między większymi społecznościami.

Na wystawie obejrzeć można historię relacji Polaków i Niemców w XX wieku. Atak Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkował okres eksterminacji polskiej elity, cierpienia i upokorzenia wielu milionów Polaków i polskich Żydów. Jałtańskie i poczdamskie decyzje o zmianie granic powojennej Polski i Niemiec pogłębiły i umocniły wzajemną wrogość i nieufność, a sprawa granicy na Odrze i Nysie stała się na lata przedmiotem polsko-niemieckiego sporu. A jednak w latach 60. rozpoczęło się budowanie dróg porozumienia Polaków i Niemców.

Ten dialog rozpoczął się poza oficjalnymi strukturami państwowymi, zainicjowały go grupy odważnych Polaków i Niemców, zarówno z NRD, jak i z RFN. Szczególne znaczenie miał dialog środowisk chrześcijańskich. Bez listu polskich biskupów i zdania „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, bez Memorandum Wschodniego niemieckiego Kościoła ewangelickiego i układu o podstawach normalizacji stosunków między Polską a RFN z 1970 r. oraz symbolicznego uklęknięcia Willy’ego Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta, które uznane zostało za publiczne wyznanie winy Niemiec za Holokaust i inne zbrodnie popełnione przez Niemcy podczas II wojny światowej, nie byłyby możliwe Msza Pojednania w Krzyżowej w 1989, Traktat graniczny w 1990 oraz podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat określił nowe perspektywy współpracy polsko niemieckiej, a dobre sąsiedztwo polsko-niemieckie stało się warunkiem rozszerzenia NATO i Unii Europejskiej.

DeutscheundPolen

Źródło: Serwis Konsulatu Generalnego RP w Monachium – www.monachium.msz.gov.pl

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub