Przejdź do treści
Home » XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” 2017

XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” 2017

Stowarzyszenie Wspólnota Polska serdecznie zaprasza na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej
„Orle Gniazdo”, który odbędzie się w WĄGROWCU, w dniach 20-29 VII 2017 r. pod hasłem: „Tu Polska się zaczęła”.

O ZLOCIE
Historia organizacji Światowych Zlotów Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” sięga lat 90-tych XX wieku. Pierwszy bowiem zlot odbył się w dniach 29.05.-05.06.1997 r. i stanowił dla młodzieży polonijnej swego rodzaju pielgrzymkę do źródeł polskiej państwowości i kultury (młodzi rodacy wzięli wtedy udział m.in. w uroczystościach w Gnieźnie z okazji 1000. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Wojciecha z udziałem papieża Jana Pawła II). Od tamtej pory zlot odbywa się cyklicznie, co dwa lata. Jego organizatorem od początku jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z Poznania. Zloty odbywają się na terenie Wielkopolski. Dotąd było to: Błażejewko (7x), Boszkowo (1x), Kiekrz (1x) i Wągrowiec (1x).

W minionych 10 zlotach uczestniczyło prawie 2100 osób z 35 krajów świata!

CEL ZLOTU. Pogłębianie wiedzy o kraju pochodzenia swoich przodków, propagowanie postaw patriotycznych, przygotowanie młodzieży do działania na rzecz ruchu polonijnego, wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą polonijną z różnych krajów, nawiązywanie kontaktów, integracja młodych rodaków, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz oczywiście aktywny wypoczynek!

W PROGRAMIE XI ZLOTU Orle Gniazdo 2017

* Warsztaty tematyczne. * Wyjazdy krajoznawcze.

* Zajęcia rekreacyjno – sportowe

* Prezentacje krajów zamieszkania.

* Korowód uczestników zlotu ulicami miasta.

* Spektakl teatralny, koncert, dyskoteki.

* Konkursy, ogniska. * Okolicznościowa wystawa.

* Występ grup warsztatowych na zakończenie zlotu.

ZLOTOWE WSPOMNIENIA. Każdy z minionych zlotów zapisał się na swój sposób w pamięci jego uczestników. Oto wrażenia kilkoro z nich.

„(…) dla nas Polaków urodzonych i żyjących za granicą jest Zlot jedną z niewielu okazji do spotkania się z ludźmi podobnymi do siebie. „Zlotowicze” to nie tylko grupa młodych ludzi z różnych krajów, których łączą wspólne polskie korzenie, to swoista rodzina, która się może w całości spotkać tylko raz na dwa lata. Wielu z nas postanowiło, poprzez wszystkie trudności , przeprowadzić się do Polski lub o tym poważnie rozmyśla. Dla innych Zlot jest impulsem, by zacząć udzielać się na rzecz lokalnego społeczeństwa polonijnego. (…)”. [Tomasz z Czech, IX zlot w 2013 r.]

(…) Słyszałam bardzo dużo ciepłych słów o Zlocie, ale nie mogłam sobie wyobrazić czym tak naprawdę jest Zlot nie będąc tam. Wyrażam (…) ogromne podziękowania za to, że w tym roku miałam możliwość wspólnie z Państwem oraz wszystkimi wspaniałymi ludźmi spędzić te dni razem. (…). [ Hania Ś. z Wilna, X zlot w 2015 r.]

(…) chciałam podziękować za wspaniały Zlot Młodzieży. Moj syn David był zachwycony. Bardzo dobrze wpłynął ten wyjazd na jego życie. Zaczął znowu się uczyć i chce zrobić maturę”. [Anna D. z Hamburga, X zlot w 2015 r.]

(…) Zlot był pełen atrakcji i niespodzianek. Czas spędzony razem z młodzieżą polonijną z różnych krajów przełamał moją dotychczasową wizję świata. Uświadomiłem (sobie), że jestem cząstką Polonii. Uświadomiłem, że jest taki kraj, jest taki język, jest kultura, które łączą nas we Wspólnotę Polską” (…). [ Aliexandr A. z Mińska, X zlot 2015 r.].

Zlot Orle Gniazdo 2017_INFORMACJA OGÓLNA

Zlot Orle Gniazdo 2017 – WARUNKI UDZIAŁU

Zlot Orle Gniazdo 2017 – KARTA ZGŁOSZENIA

Projekt dofinansowany przez Kancelarię Senatu RP.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! O zakwalifikowaniu na zlot decyduje spełnienie warunków uczestnictwa i kolejność zgłoszeń!

Źródło: Serwis Stowarzyszenia Wspólnota Polska – https://wspolnotapolska-poznan.pl/orle-gniazdo-2017/