Przejdź do treści

XV edycja Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

24/01/2019 06:00

Rozpoczyna się kolejna, jubileuszowa XV edycja Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech. Olimpiada przez ostatnie piętnaście lat zyskała prestiż i miano największego konkursu polonistycznego dla dzieci i młodzieży Polonijnej mieszkającej na terenie Niemiec.

Co roku tylko w kolońskim okręgu konsularnym bierze w niej udział blisko tysiąc uczniów uczęszczających na zajęcia z języka polskiego. Olimpiada odbywa się pod patronatem Ambasadora RP w Niemczech Pana Andrzeja Przyłębskiego, współorganizowana jest zaś przez nauczycieli, polskie placówki konsularne oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska (SWP).

Za koordynację zmagań XV OJPwN dla całych Niemiec odpowiada w tym roku Wydział Konsularny przy Ambasadzie RP w Berlinie.

 

Regulamin XV OJPwN
Karta uczestnika grupa młodsza
Karta uczestnika grupa starsza
Szablon Informacja dotycząca I etapu XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech dla grupy młodszej
Szablon Informacja dotycząca I etapu XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech dla grupy starszej
Formularz do prac pisemnych II etapu dla grupy młodszej
Formularz do prac pisemnych II etapu dla grupy starszej

Informacja pochodzi ze strony Konsulatu Generalnego RP w Kolonii