Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » XV Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe w Warszawie

XV Polsko-Niemieckie Konsultacje Międzyrządowe w Warszawie

08/11/2018 05:59

Kluczowe kwestie międzynarodowe, w tym polityka bezpieczeństwa, Brexit, Wspólne Ramy Finansowe oraz migracja były przedmiotem rozmów ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem.

Rozmówcy z satysfakcją odnotowali wznowienie po rocznej przerwie, spowodowanej wyborami w Niemczech, formatu regularnych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. Ministrowie byli zgodni, że ścisła współpraca polsko-niemiecka jest warunkiem niezbędnym dla przyszłości integracji europejskiej. – Polskę i Niemcy łączy wiele wspólnych poglądów w kwestiach polityki europejskiej, takich jak znaczenie wspólnego rynku, czterech swobód oraz zapewnienia konkurencyjności UE – podkreślił minister Czaputowicz.

W tym kontekście szefowie dyplomacji Polski i Niemiec przyjęli wspólną deklarację dotyczącą najważniejszych obszarów współpracy polsko-niemieckiej, potwierdzając wolę rozwijania relacji bilateralnych oraz w ramach partnerstwa w UE i NATO, a także w innych formatach, w tym w formacie Trójkąta Weimarskiego. Obie strony zobowiązały się ponadto do wzmacniania wielostronnego porządku międzynarodowego opartego na prawie, w szczególności do ścisłej współpracy w czasie wspólnego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w 2019 roku oraz na forum ONZ.

Przy okazji spotkania minister Czaputowicz przedstawił także polskie stanowisko ws. gazociągu Nord Stream 2, podkreślając znaczenie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do UE. Ponadto zaapelował o pożądane wypełnienie uzgodnionych na forum NATO kryteriów wydatków obronnych w celu poprawienia wyposażenia i wyszkolenia naszych wojsk, co leży w naszym wspólnym interesie.

Ministrowie dokonali również przeglądu stosunków dwustronnych. Obaj rozmówcy podkreślili znaczenie polsko-niemieckiego podręcznika do historii dla przezwyciężania asymetrii informacji o obu naszych krajach w podręcznikach szkolnych. – Zależny nam na podniesieniu wiedzy w Niemczech na temat polskiego męczeństwa w czasach II wojny światowej. Jesteśmy gotowi włączyć się w działania upamiętniające polskie ofiary, a także programy edukacyjne skierowane do młodego pokolenia – zauważył minister Czaputowicz. Wskazał ponadto na zainteresowanie opinii publicznej w Polsce inicjatywą wybudowania w Berlinie pomnika upamiętniającego polskie ofiary III Rzeszy. Poinformował także o planowanych działaniach strony polskiej w związku z przypadającą w 2019 roku 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.

W trakcie spotkania szef polskiego MSZ podkreślił również wagę, jaką strona polska przywiązuje do wznowienia rozmów w formacie Polsko-Niemieckiego Okrągłego Stołu. Przypomniał w tym kontekście o aktualności nierozwiązanych dotąd kwestii dotyczących Polonii i Polaków w Niemczech, tj. edukacji w języku polskim oraz dofinansowania remontu Domu Polskiego w Bochum.

Obaj rozmówcy podkreślili ponadto konieczność kontynuowania współpracy w formule Trójkąta Weimarskiego. Wskazali przy okazji, iż dobrym przykładem polsko-niemieckiego partnerstwa jest bliska współpracy obu państw w regionie Bałkanów Zachodnich w ramach Procesu Berlińskiego, którego szczyt odbędzie się w 2019 roku w Poznaniu.

Minister Jacek Czaputowicz otrzymał ponadto od szefa niemieckiej dyplomacji zaproszenie do Berlina, by tam jeszcze w bieżącym roku kontynuować rozmowy.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Joint statement by the Foreign Ministers of the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland

Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

UWAGA: Deklaracja została przyjęta w angielskiej wersji językowej. Powyższe tłumaczenie dokumentu na język polski zamieszczone zostało jedynie w celach informacyjnych.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl