Przejdź do treści

XVIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska

12/10/2018 06:24

W dniach 10-11 października 2018 roku w Pałacu Neuhardenberg odbyło się XVIII posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Posiedzeniu przewodniczyli Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Svenja Schulze oraz Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

Źródło zdjęcia: www.ms.gov.pl

Minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister środowiska Jochen Flasbarth podpisali „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym”.

„Niezwykle mnie cieszy mająca wieloletnią tradycję współpraca w ramach Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Podpisana dziś umowa przyczyni się do dalszego jej zacieśniania” – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Ponadto Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska zajmowała się aktualnymi tematami polityki środowiskowej formułując przy tym wnioski dotyczące dalszej współpracy. Główne tematy rozmów stanowiły przygotowania do Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach oraz Europejska Inicjatywa na rzecz Ochrony Klimatu.

„Polska jest dumna, że po raz kolejny będzie miała zaszczyt organizować szczyt klimatyczny. Uważam, że grudniowa konferencja COP24 będzie sprzyjała podejmowaniu ambitnych decyzji związanych z przyszłością naszej planety i ochroną klimatu.” – mówił minister Kowalczyk.

Wzorowa współpraca regionalna
Tematem dyskusji była również reaktywowana działalność Polsko-Niemieckiej Rady Programowej do spraw transgranicznej sieci obszarów chronionych Doliny Dolnej Odry. Przedstawiciele krajów związkowych i województw poinformowali Radę o stanie współpracy regionalnej.
„Wysoko oceniam wieloletnią współpracę regionów partnerskich przy realizacji zadań o charakterze transgranicznym. Wymiana doświadczeń jako czynnik wspierający zrównoważony rozwój przygranicznego regionu Polski i Niemiec są kluczowe dla partnerstwa obu państw.” – podkreślił minister Kowalczyk.

„Zależy nam na dobrej współpracy z naszymi niemieckimi sąsiadami w zakresie ochrony klimatu, powietrza i środowiska. To dobrze, że spotykaliśmy się dziś w tych kwestiach ze wzajemnym zrozumieniem.” – dodał minister.

Podczas obrad uzgodniono utworzenie trzech grup roboczych dotyczących tematów kormoranów, bobrów i wilków.

Polsko-Niemiecka Rada z dużym zadowoleniem przyjęła do wiadomości kontynuację działalności Rady oraz potwierdziła wyniki dotychczasowej współpracy. Uczestnicy podkreślili znaczenie kooperacji w dziedzinie ochrony środowiska, przyrody i klimatu dla rządów obu stron.

Źródło: Ministerstwo Środowiska – www.ms.gov.pl