Przejdź do treści

XXVI Kongres Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich

15/11/2017 05:43

Ambasador RP, Prof. Andrzej Przyłębski wziął udział w pierwszym dniu XXVI. Kongresu Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Kongres odbywał się w Poczdamie w siedzibie Parlamentu Brandenburgii w dniach 10-12 listopada 2017 r. pod hasłem „Sąsiedztwo w środku Europy”.

Ambasador RP, Prof. Andrzej Przyłębski wziął udział w pierwszym dniu XXVI. Kongresu Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Źródło zdjęcia: berlin.msz.gov.pl

 

W swoim przemówieniu na otwarcie kongresu Ambasador Przyłębski przypomniał główny cel działania Związku, jakim jest wzmacnianie partnerstwa między obu krajami. Ważne jest również przekazywanie społeczeństwu wiedzy o swoim sąsiedzie. Bez wątpienia Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich ma wielkie zasługi w tej dziedzinie i za te działania polski Ambasador wyraził swoje podziękowania. Jednak między naszymi krajami są też różnice i te różnice nie są niczym złym lecz naszym bogactwem i nie należy ich zwalczać tylko wzmacniać.

Obok Ambasadora Przyłębskiego w otwarciu Kongresu wzięli również udział Dieter Dombrowski – Wiceprzewodniczący Parlamentu Brandenburgii, Dietmar Woidke – Premier Landu Brandenburgii i Koordynator ds. Współpracy Polsko-Niemieckiej Rządu Federalnego oraz Tadeusz Jędrzejczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Jako organizacja Federalny Związek Towarzystw Polsko-Niemieckich powstał w 1986 r. i jego celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla wielu osób i organizacji działających na rzecz stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie polityki, mediów, kultury, gospodarki i nauki oraz zapewnienie im lepszych warunków do komunikacji. Tę wyjątkową sieć tworzy 50 Towarzystw Polsko-Niemieckich liczących około 3 700 członków i wielu partnerów, którzy aktywnie działają w miastach, gminach i regionach.

Przewodniczącym Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich jest Dietmar Nietan, członek Bundestagu.

Wcześniej funkcję tę pełniła Dr Angelica Schwall-Düren. Związkowi doradza kuratorium kierowane przez byłą przewodniczącą Bundestagu Prof. Ritę Süssmuth. Nowym Przewodniczącym polskiego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich został Prof. Jan Rydel.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

 

 

 

AKTUALIZACJA 17/05/2023 19:21