Przejdź do treści

Zasady realizacji projektów we współpracy z partnerami polonijnymi w 2018 roku

04/01/2018 06:24

Zasady realizacji projektów we współpracy z partnerami polonijnymi w 2018 roku.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu uprzejmie informuje, iż do 12.01.2018 przyjmuje oferty (wnioski) współpracy dot. realizacji projektów polonijnych, których przeprowadzenie planowane jest w pierwszym półroczu 2018 r.

Projekty, które będą realizowane w drugiej połowie 2018 r. wnioskodawcy będą mogli zgłaszać w terminie późniejszym (do 15.04.2018 roku). Jednak w przypadku, gdy wydarzenia przewidziane na drugie półrocze 2018, są już zaplanowane można składać dotyczące ich oferty projektowe do Konsulatu również w pierwszym terminie tj. do 12.01.2018 r. Oferty proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej (format pliku .doc lub .docx) na adres: [email protected]

Warunki nadsyłania wniosków i formularze do pobrania znajdują się na stronie Konsulatu pod tym linkiem. 

Źródło: Konsulat Generalny RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl