Jak zgłosić w Polsce zgon osoby zmarłej za granicą?

Sporządzenie aktu zgonu w polskim urzędzie stanu cywilnego jest konieczne między innymi z uwagi na organizację w Polsce pogrzebu oraz postępowanie spadkowe. Właściwym do sporządzenia polskiego aktu zgonu, w sytuacji gdy śmierć miała miejsce poza granicami kraju, jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Warto wiedzieć Wnioskodawcami mogą być w szczególności członkowie najbliższej rodziny … Czytaj dalej Jak zgłosić w Polsce zgon osoby zmarłej za granicą?