Przejdź do treści

Zmiana zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych w Niemczech

23/12/2016 09:16

Rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec planuje gruntowne zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej.

Rząd federalny Republiki Federalnej Niemiec planuje gruntowne zmiany w przepisach dotyczących pracy tymczasowej. Zmiany te wchodzą w życie 01.04.2017,w szczególności będą one dotyczyć:

1. Maksymalnego czasu trwania stosunku pracy
Od 01.04.2017 pracownicy tymczasowi będą mogli pracować maksymalnie 18 miesięcy dla pracodawcy użytkownika. Jeśli przerwa w pracy pracownika tymczasowego dla pracodawcy użytkownika wyniesie mniej niż 3 miesiące, wcześniejszy i późniejszy czas pracy są sumowane. Zmiana rzeczywistego pracodawcy (agencji pracy tymczasowej) nie daje możliwości na ominięcie tego przepisu. Czas pracy do 31.03.2017 nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu tego osiemnastomiesięcznego okresu.

Ze względu na zbiorowe układy pracy oraz porozumienia zakładowe mogą zostać w poszczególnych przypadkach przewidziane wyjątki. Poprzez wspomniane wcześniej układy oraz porozumienia rzeczywisty czas pracy może zostać przedłużony do maksymalnie 24 miesięcy.

2. Zrównania pracownikówtymczasowych z pracownikami pracodawcy użytkownika
Pracownik tymczasowy musi zostać po 9 miesiącach zrównany z pracownikami pracodawcy użytkownika na zasadzie „Equal pay” (takie samo wynagrodzenie) oraz „Equal treatment” (takie same warunki pracy). Również czynności wykonywane przez pracowników powinny być porównywalne. Czytaj dalej na Portalu Promocji  Eksportu – germany.trade.gov.pl

Źródło: Portalu Promocji  Eksportu – germany.trade.gov.pl, „Od 01.04.2017 – zmiana zasad zatrudnienia pracowników tymczasowych w Niemczech”, opracowano we współpracy z GRAU Rechtsanwälte LLP (www.graulaw.eu) / WPHI Berlin, 21.12.2014 r.

 

 

 

 

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub