Przejdź do treści

Zostań dyplomatą! Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019

24/07/2018 10:34

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2019, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Wymagania dla kandydatów: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja

Rozporządzenie regulujące przebieg konkursu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001175&min=1

Wykaz wymagań i dane kontaktowe znajdują się na stronach MSZ i KPRM:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/aplikacja
http://bip.kprm.gov.pl/kpr/konkursy-na-aplikacje-d/5195,Konkurs-na-aplikacje-dyplomatyczo-konsularna-ADK-2019A.html