Przejdź do treści

Prawo w Niemczech: Do kiedy należy płacić alimenty i utrzymywać pełnoletnie dziecko?

31/08/2022 15:30 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:32
Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech, utrzymywanie pełnoletniego dziecka w niemczech

Życie w Niemczech – Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech: Rodzice są zobowiązani do utrzymywania swoich dzieci – nawet jeśli są one pełnoletnie i żyją poza domem rodzinnym. Istnieją jednak pewne ograniczenia.

Jeśli masz dzieci, musisz za nie płacić – sytuacja nie zmienia się nawet po ukończeniu przez nie 18 roku życia. Jeśli dzieci są w trakcie odbywania praktyk lub stażu, to rodzice muszą zapewnić im utrzymanie. W zamian jednak dziecko musi przykładać się do nauki i osiągać odpowiednie postępy. Oto na jakich warunkach musisz zapewnić wsparcie finansowe swoim dorosłym dzieciom.


Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech: Wspólne gospodarstwo domowe

Co do zasady dzieci mają prawo do alimentów, jeśli jeszcze się uczą i nie są w związku małżeńskim. Jeśli dziecko nadal mieszka w gospodarstwie domowym ojca lub matki, obowiązują te same zasady, co w przypadku dzieci niepełnoletnich. Alimenty są uzależnione od dochodów obojga rodziców. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że dziecko nie wymaga już opieki – oznacza to, że oboje rodzice muszą płacić alimenty pieniężne. Rodzic, z którym dziecko mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym, może wyrównać alimenty wyżywieniem i kieszonkowym.

>>>Beneficjenci Hartz IV mogą otrzymać dodatkowe pieniądze na dzieci. Wystarczy spełnić jeden warunek

Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech: Wyprowadzka z domu rodzinnego

Jeśli dziecko nie mieszka już we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami, przysługuje mu stała stawka alimentów, która jest niezależna od dochodów rodziców. Obecnie jest to kwota 860 euro (od stycznia 2022 r.), która obejmuje dodatek mieszkaniowy. Jeśli rodzice mieszkają osobno, muszą płacić za alimenty proporcjonalnie do swoich dochodów.

Utrzymywanie pełnoletnich dzieci a przerwy w nauce

Przerwy między szkołą, praktykami i studiami muszą być krótkie. Na przykład okres przejściowy między szkołą a rozpoczęciem szkolenia lub studiów nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące. Jeśli rozpoczęcie dalszego etapu edukacji wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania, dziecko musi w międzyczasie pójść do pracy, aby przynajmniej częściowo zarobić na swoje utrzymanie.

>>>Alimenty od rodzica przebywającego za granicą

Utrzymywanie pełnoletnich dzieci w Niemczech: Gap year, wymiana au pair

Jeżeli gap year (rok przerwy) służy bezpośrednio przygotowaniu do podjęcia studiów lub jest wykorzystywany do ogólnej orientacji zawodowej, wówczas rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku pobytu au pair – nie jest to edukacja per se – ale jeśli dziecko jest zapisane na zagraniczną uczelnię, może pojawić się roszczenie o alimenty. Jeśli po roku spędzonym za granicą dziecko rozpocznie studia lub naukę, wówczas rodzice ponownie są zobowiązani do płacenia alimentów.

Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech: Wynagrodzenie za staż lub praktykę

Co do zasady, dzieci uczące się zawodu mają prawo do alimentów. Jednak wynagrodzenie za praktykę jest odliczane od utrzymania; można odliczyć jedynie koszty podróży i dodatek szkoleniowy w wysokości 100 euro miesięcznie. Jeśli dzieci zmieniają zawód związany z kształceniem, rodzice muszą nadal płacić alimenty; uprawnienie to może istnieć również w przypadku, gdy dziecko przerwało naukę, a następnie rozpoczyna praktykę.

Jeżeli dziecko najpierw odbywa praktykę zawodową, a następnie podejmuje bezpośrednio studia, które są jej kontynuacją, rodzice mogą być zobowiązani do płacenia alimentów również za drugi staż.

Alimenty na pełnoletnie dzieci w Niemczech: Licencjat, magisterka, doktorat

Jeśli dziecko chce kontynuować studia magisterskie po ukończeniu licencjatu, rodzice nadal są zobowiązani do płacenia alimentów. Rodzice nie muszą płacić za ewentualny kolejny doktorat. Nawet ewentualna zmiana kierunku do drugiego semestru nie zmienia obowiązku płacenia alimentów. Zasiłek na dzieci może być potrącany z alimentów, ale wtedy musi być również udostępniony dzieciom. Podczas studiów dzieci mogą ubiegać się o Bafög (kredyty studenckie), które również należy uwzględnić w utrzymaniu.

>>>Zasiłek Kindergeld w Niemczech: Wiemy, ile będzie wynosić w 2023 roku

Utrzymywanie pełnoletnich dzieci w Niemczech: Słaba sytuacja finansowa rodziców

Ewentualny obowiązek płacenia alimentów może zostać uchylony, jeśli wiek lub możliwości ekonomiczne rodziców nie są wystarczające. Jeżeli więc dochody rodziców są tak niskie, że nie są w stanie zapewnić sobie godnej starości, nie muszą już finansować studiów, jeśli dziecko zdobyło wykształcenie i mogłoby zarabiać w wyuczonym zawodzie.

Alimenty na pełnoletnie dzieci: Podsumowanie

Nie ma powszechnie obowiązującego rozwiązania co do tego, kiedy dzieci mają prawo do alimentów. Zawsze trzeba zbadać indywidualny przypadek, musi też być zachowana proporcjonalność. Przykładowo, jeśli dziecko ukończyło 18 lat i odbywa praktykę zawodową, gdzie wynagrodzenie za praktykę pokrywa potrzebę utrzymania, może się okazać, że rodzice nie muszą już płacić alimentów.

>>>Dodatek mieszkaniowy 2023: Więcej mieszkańców Niemiec dostanie dopłatę do czynszu

Kreiszeitung.de, PolskiObserwator.de