Przejdź do treści

Po Brexit nadejdzie Polback?

07/07/2016 08:00

Z szacunków Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych wynika, że po Brexicie od 120 do 400 tys. naszych obywateli może mieć problemy z uzyskaniem zezwolenia na pobyt stały. Czynniki formalne mogą zmusić polskich emigrantów do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Dlatego spółki z Grupy Work Service, lidera rynku zatrudnienia w Polsce, zachęcają rodaków do przyjrzenia się coraz ciekawszym ofertom zatrudnienia nad Wisłą. W Polsce mamy do czynienia z najlepszą od 25 lat sytuacją na rynku pracy, rosną deficyty kadrowe, a co najważniejsze można znaleźć dobrze płatną pracę.

polbackSytuacja na polskim rynku pracy cały czas się poprawia. Coraz więcej pracodawców oferuje wyższe wynagrodzenie, a także podwyżki. Bezrobocie osiąga poziomy najniższe od 25 lat i wynosi obecnie wg. Eurostatu 6,3%. Zajmujemy tym samym 9. miejsce wśród 28 krajów UE. Jednocześnie już 1/3 firm boryka się trudnościami rekrutacyjnymi i pozyskaniem kandydatów o właściwych kompetencjach.

Polscy pracownicy są bardzo cenieni w Europie, ale dziś są potrzebni na naszym, krajowym rynku pracy. Obecnie odnotowuje się ponad 300 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy w Polsce, a w wyniku procesów demograficznych i migracyjnych ten stan będzie się jeszcze pogłębiał. Dlatego nawet jeżeli część polskiej emigracji z Wielkiej Brytanii wróciłaby do kraju, to stanowiło to bardzo dobry sygnał dla polskiej gospodarki. Szczególnie, że są to osoby aktywne zawodowo, mające doświadczenie międzynarodowe i znające języki obce – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Dynamicznie rozwijamy branże, które wpisują się w oczekiwania globalnego biznesu, jak finanse, IT i centra usług wspólnych (SSC/BPO). Z tego samego względu jesteśmy także coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem pracy dla polskich specjalistów i menedżerów, obecnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Wielu z nich stoi obecnie przed dylematem – powrót do ojczyzny, czy zmiana kierunku emigracji? Obecna sytuacja na polskim rynku pracy zachęca do powrotu. Podaż specjalistów na rynku pracy nie nadąża za popytem, następuje sukcesywny wzrost wynagrodzeń i postępuje spadek bezrobocia – komentuje Artur Skiba, Prezes Zarządu Antal.

Głównym powodem, który skłania Polaków do emigracji zarobkowej jest możliwość osiągnięcia wyższych wynagrodzeń niż w Polsce. Jednak z badań NBP, realizowanych wśród polskich emigrantów, wynika, że dla 25% naszych rodaków stawki na poziomie 4 – 6 tys. netto stanowiłyby zachętę do powrotu do kraju. Work Service, Antal i IT Kontrakt przygotowało zestawienie aktualnie najlepszych ofert pracy w Polsce wraz z zarobkami, które można w tej chwili osiągnąć na poszczególnych stanowiskach. Konsultant medyczny może zarobić nawet 19 tys. zł brutto, a programista Java aż 16 tys. zł. Atrakcyjne warunki finansowe mogą także uzyskać pracownicy wykwalifikowani i fizyczni. Poszukiwani są spawacze, zbrojarze, czy brygadziści zmianowi. W tych zawodach można znaleźć oferty z wynagrodzeniami sięgającymi nawet 5,5 tys.- 6,8 tys. zł brutto. – W Polsce nie mamy jeszcze stawek na poziomie Niemiec czy Wielkiej Brytanii, ale podejmując decyzję o wyborze miejsca pracy i życia, pod uwagę trzeba brać także koszty utrzymania, które w Polsce są znacznie niższe niż w większości krajów UE – dodaje Maciej Witucki.Po Brexicie_Polback

Oprócz sytuacji gospodarczej, ważny jest także fakt, że pracodawcy w Polsce coraz bardziej świadomie rekrutują i rozwijają swoich pracowników. Wszystkie te czynniki powodują, że zarówno specjaliści i menedżerowie powinni rozpatrywać ewentualny powrót nie jako krok wstecz, a szansę na nowe doświadczenie zawodowe na europejskim poziomie. Pracodawcy w Polsce mogą z kolei rozpatrywać Brexit jako szansę na dostęp do większej liczby specjalistów, a co za tym idzie – na szybszy rozwój – komentuje Artur Skiba.

logo-black newsrm.it