Przejdź do treści

Co, gdy z powodu choroby nie jesteś w stanie pójść do pracy? Ważne informacje dla pracujących w Niemczech

Tagi:
24/11/2022 19:00

Wiadomości z Niemiec – Choroba w dniu pracy. Pracownicy mają obowiązek zgłosić chorobę pracodawcy w odpowiednim czasie. Co to znaczy i jakich błędów należy za wszelką cenę unikać w razie choroby. Jako pracownik masz obowiązek niezwłocznie natychmiast pracodawcy każdą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas trwania. Ale co to znaczy „natychmiast”? Oznacza to „bez zawinionego wahania” – informuje na swojej stronie internetowej kancelaria prawna Hasselbach.”
>>> Niemcy: Zwolnienia lekarskie po telefonicznej konsultacji przedłużone do końca marca 2023 roku

Choroba w dniu pracy – Obowiązki pracownika

Jako pracownik musisz zatem jak najszybciej poinformować o tym swojego pracodawcę” – czytamy dalej. Pracodawca powinien „mieć możliwość odpowiednio wczesnej reakcji na nieobecność w pracy, np. zorganizowania zastępstwa. Co do zasady, zgłoszenie choroby musi wpłynąć w ciągu pierwszych godzin pracy”.

Według raportu Deutsche Presse-Agentur (dpa) Jürgen Markowski, prawnik specjalizujący się w prawie pracy, wyjaśnia, że nie ma specjalnej formy dla zgłoszenia choroby. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, telefonicznie, sms-em, faksem lub e-mailem. Uważaj: W niektórych firmach pracodawca z wyprzedzeniem wydaje konkretne komunikaty o tym, w jaki sposób należy przekazać zwolnienie lekarskie i kto np. powinien być w każdym przypadku poinformowany jako osoba do kontaktu (bezpośredniego) w przypadku zwolnienia lekarskiego.

Ostrzeżenie lub nawet zwolnienie z pracy – w jakim przypadku?

Brak właściwego zawiadomienia może mieć istotne konsekwencje. Jeśli pracownik nie pojawi się w miejscu pracy bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku choroby, grozi mu upomnienie – uważają eksperci prawni. W związku z tym, jeśli pracownik nagminnie narusza obowiązek zawiadamiania, w najgorszym wypadku i po odpowiednim upomnieniu może nawet zostać zwolniony z pracy z przyczyn dotyczących postępowania.

>>> Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

W wielu przypadkach, jeśli choroba trwa dłużej niż trzy dni, pracownicy muszą przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy, czyli w skrócie AU. Ważne: Przy obliczaniu terminu obowiązują dni kalendarzowe, a nie robocze. Jeśli więc zachorujesz przed weekendem, musisz uwzględnić w terminie sobotę i niedzielę. W umowie o pracę można jednak zastrzec, że pracodawca może żądać AU od pierwszego dnia choroby.

Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de